Spieken gemakkelijk gemaakt

Boeken schuiven onder de tafels door
Door Marleen van Wesel
11 Maart 2015

‘In grote collegezalen schijnt het gebruikelijk te zijn om tijdens tentamens boeken onder de tafels door te schuiven’, zei raadslid en studiecoördinator Nicole van Os bij de vergadering van de faculteit Geesteswetenschappen.

Ze hoorde dit voor het eerst van een oud-student. ‘Maar het beeld werd door een deel van de studentengeleding van de faculteitsraad bevestigd.’ ‘Niet álle studenten maken zich hier schuldig aan’, aldus Bert van Laar, studentraadslid namens BeP. ‘Maar het raakt wél alle studenten’, reageert raadsvoorzitter Jan Sleutels. ‘Spieken creëert een situatie van ongelijkheid.’
Spieken is volgens de zogenoemde Regels en Richtlijnen van de verschillende faculteiten een vorm van plagiaat. In het document van geesteswetenschappen staat bijvoorbeeld vermeld dat een examinator een spiekende student onmiddellijk mag ‘uitsluiten van verdere deelneming aan het tentamen’. En het spiekbriefje of het boek in kwestie mag daarbij ingenomen worden. Bij ernstige fraude kan een student definitief van de opleiding gegooid worden. Voor onregelmatigheden lopen de sancties op tot het uitsluiten van deelname aan onderwijs, tentamen en examen voor maximaal een jaar.
De naam van de student komt bovendien in het ‘plagiaat- en frauderegister’, waardoor examencommissies bij nieuwe kwesties kunnen checken of er al eerder iets is voorgevallen.
Geesteswetenschappendecaan Wim van den Doel beloofde de kwestie dan ook ‘mee te nemen’. Sleutels droeg een mogelijke oplossing én ook alvast een bezwaar tegen die oplossing aan: een professioneel surveillantenteam, zoals bijvoorbeeld bij tentamens van geneeskunde. Bij geesteswetenschappen zijn er, naast de docent die het tentamen geeft, namelijk vaak maar weinig surveillanten. ‘Maar dat kost geld’, besluit Sleutels.

Zie ook: Geen Commentaar - Spieken 

Deel dit bericht:

Nieuws

Leiden meeste dierproeven

De Universiteit Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum zijn twee van de drie …

11 Maart 2015