Minister wijst rendementsdenken af

5 Maart 2015

De Universiteit van Amsterdam ruimt extra geld in voor de bedreigde geesteswetenschappen, en gaat studentbestuursleden in het bestuur aanstellen. Minister Bussemaker maakt het moeilijker om unieke opleidingen te stoppen. Toch gaat de bezetting van het Maagdenhuis door.

Het rommelt al twee weken aan de Universiteit van Amsterdam: studenten bezetten universiteitsgebouwen en hielden met zo’n 1500 man een demonstratie. De universiteit kwam de actievoerders tegemoet: vorige week maakte de UvA bekend dat zij studentbestuursleden gaat aanstellen in de faculteitsbesturen en in het CvB. Ook komt er twee jaar uitstel voor de geplande ophef van de kleine talenstudies.
Ook in Den Haag haalden de boze studenten toezeggingen binnen. Minister Bussemaker van Onderwijs stuurde dinsdag een brief naar de Tweede Kamer. Faculteiten die een unieke opleiding willen omgooien of opheffen, moeten daarover met hun zustersfaculteiten overleggen. Ook moet de universiteitskoepel VSNU een ‘zwaarwegend en openbaar advies’ verstrekken.
Groot kritiekpunt van de actievoerders is dat er aan universiteiten teveel in termen van ‘rendement’ wordt gedacht. Bussemaker vindt dat ze een punt hebben: ‘Een universiteit is geen bedrijf. Studiesucces is niet hetzelfde als zo snel mogelijk afstuderen. Studenten moeten ruimte hebben voor verbreding en verdieping; alleen afrekenen op snel afstuderen past hier niet bij. Teveel nadruk op direct economisch nut ook niet; dit zijn vormen van “rendementsdenken”, die ook ik afwijs.’
Hetzelfde geldt volgens haar voor de kleine geesteswetenschappenstudies: ‘Juist vanwege het grote belang van de Geesteswetenschappen, moet bij keuzes over het opleidingenaanbod niet alleen naar studentenaantallen gekeken worden, maar ook naar het belang van een opleiding binnen het totale stelsel van onderwijs en onderzoek in Nederland.’
Al met al geen slechte oogst voor twee weekjes actievoeren. ‘Wanneer je 5.000 handtekeningen overhandigt, mag je na anderhalve maand een uurtje op gesprek met het college van bestuur,’ vertelde de Amsterdamse filosofiestudente Bergman aan De Correspondent, ‘en dan krijg je geen harde toezeggingen. Maar als je het Maagdenhuis inneemt krijg je een wekelijkse dialoog, komt er geld om de kleine talen nog twee jaar te redden, en wordt de hervorming van de faculteit afgezwakt.’
Toch blijven de Amsterdamse studenten nog wat langer zitten in het Maagdenhuis. De bezetters willen ook bindende referenda invoeren aan de faculteiten, en ze zijn nog steeds boos over de van boven opgelegde fusie tussen de bètafaculteiten van de UvA en de Vrije Universiteit. Aan de andere kant is het universiteitsbestuur voorlopig niet van plan om het gebouw te laten ontruimen. ‘We merken dat er vruchtbare discussies plaatsvinden en dat er inspirerende bijeenkomsten worden georganiseerd,’ aldus Yasha Lange, woordvoerder van de UvA. BB

Deel dit bericht: