Geen Commentaar: Laat je tanden zien

Silas.nl

Studenten en medewerkers van de Universiteit van Amsterdam zijn boos. En als de Amsterdammers boos zijn, dan zijn we dat in Leiden natuurlijk ook. Al weten we nog niet zo goed waarom. Zondagavond werd er snel even een Facebookactiviteit in elkaar geflanst. Oh nee, wacht, twee. Op internet was zodoende al flink wat frustratie te vinden. Niet over het vermeende ondemocratische bolwerk, maar over welk van de twee aangemaakte evenementen nu de juiste was.
Er kwamen tientallen mensen op de geplande bijeenkomst af. Maar waar de Amsterdammers gepassioneerd de deuren van het Maagdenhuis open beukten, stond in Leiden één vraag centraal: wat gaat er hier eigenlijk verkeerd? Wie daar lang over moet nadenken, gaat geen deuren forceren of op schuimen matjes in koude gangen bivakkeren. En de Leidenaren bleken inderdaad al snel andere zorgen te hebben. Als we willen protesteren, hebben we dan geen vergunning nodig? En moeten we de politie dan niet inlichten? Kan dit wel allemaal op zo’n korte termijn?
Gelukkig waren er volgens twitterende bezoekers nog wat echte Bravehearts in de zaal. ‘The university is focusing too much on education!’ riep iemand boos. Ah. En op de vraag: ‘What is causing these problems?’ riep een ander: ‘Capitalism!’ Na een uur hadden de studenten nog steeds geen problemen of eisen geformuleerd. Er werd meewarig met hoofden geschud en sommigen verlieten de zaal.
Afgaand op de flinke opkomst van kritische studenten, kunnen tijdens de komende universiteitsraadverkiezingen de vlaggen uit. Eindelijk staan mensen in de rij om zich verkiesbaar te stellen, en hoeven studenten niet langer te worden omgekocht met chemisch ruikende kikker- en dolfijnensnoepjes om alsjebliiiieeeeeeeft te stemmen.
In de praktijk gaat het waarschijnlijk anders. Vermoedelijk is er ook straks weer slechts een handje vol studenten dat betaald hun cv komt likken. Zijn studenten zo slecht op de hoogte van al die medezeggenschapsorganen? Of hebben ze er – zoals in Amsterdam – gewoonweg geen vertrouwen meer in? Tijdens een snel ingelaste universiteitsraadvergadering blijkt dat laatste zeker te spelen. Raadsleden hebben soms het gevoel ‘dat het geen zin heeft’. Dat was toch even slikken voor het College van Bestuur.
Natuurlijk is het om te huilen dat een groepje protesterende studenten in een paar dagen tijd meer weet te bereiken dan alle medezeggenschapsorganen in de afgelopen jaren bij elkaar: aandacht, discussie, toezeggingen bovendien. Als er iets mis is met de medezeggenschap, dan is het zeker waardevol om daar voor te vechten. Maar tegelijkertijd mogen sommige raadsleden zich best wat agressiever opstellen. Ga eens voor het bestuur liggen, in plaats van je te onthouden van stemmen. Neem na een negatief advies – dat het bestuur zich heus wel moet aantrekken – niet meteen genoegen met het eerste beste wisselgeld. Iets meer pitbull, iets minder chihuahua graag. En nog iets: stel niet voor om de universiteitskrant tijdens vergaderingen buiten de deur te houden.
Zolang er in Leiden tijdens faculteitsraden nog oeverloos gediscussieerd wordt over ‘het grote kauwgomprobleem’, het wel of niet mogen eten van zelfgesmeerde bammetjes in de koffiecorner en over afvalkastelen die studenten op ‘papier-hier’-achtige wijze met lichtflitsen moeten belonen voor het weggooien van hun afval, is er maar een conclusie mogelijk. Schijnbaar zijn we helemaal niet zo ontevreden.
Petra Meijer

Deel dit bericht:

Voorpagina

Achtergrond

Bommen raken iedereen

Antropoloog Annika Schmeding trok op met de Kuchis, een Afghaanse nomadenstam die daar …

Wetenschap

Mens door vis

Het eten van vis heeft een grote rol gespeeld in de evolutie van de mens. Archeologe …

Studentenleven

Rubrieken

English page

How he got his stripes

Looking at things from a mathematical angle is helping biologists to see the wood from …