Wat gaat die nieuwe site kosten?

College erkent overschrijden budget
Vincent Bongers
5 Februari 2015

Het college van bestuur bevestigde maandag tijdens de overlegvergadering met de universiteitsraad dat de nieuwe universitaire website duurder wordt dan gepland. Maar wat nu de precieze kosten zijn, werd niet duidelijk.

Tijdens de raadsvergadering vorige week meldde Sander van Diepen van studentenpartij BeP en voorzitter van de raadscommissie financiën en huisvesting dat een ambtenaar had gezegd dat de site 2,1 miljoen euro ging kosten en niet 6,5 ton zoals begroot.

‘Het is ons opgevallen dat de universitaire ICT-projecten heel erg de landelijke trend volgen’, zei Van Diepen maandag. ‘De planning is veel te optimistisch en de kosten worden veel te laag geraamd. Deze problemen zie je ook in het rapport van de Tweede Kamercommissie Elias die onderzoek deed naar ICT-projecten van overheidsinstellingen. Het lijkt ons een goed idee dat het college een blik werpt op de adviezen van deze commissie.’

‘Dat is een goede suggestie die we ook gaan opvolgen’, zei vicecollegevoorzitter Willem te Beest. ‘We hebben inderdaad een aantal projecten die langer duren dan gepland en het budget overschrijden.’

Hij ging echter niet in op het bedrag dat de ambtenaar had genoemd. Hij ontkende dus ook niet dat de site 2,1 miljoen euro gaat kosten. Later bleek dat het college ten tijde van de vergadering nog niet wist wat de kosten van de nieuwe site precies bedragen. Hierover heeft het college deze week nog een overleg.

Te Beest bestreed het idee dat alles op ICT-gebied fout gaat bij de universiteit. ‘Er zijn ook voorbeelden van de projecten die uitstekend zijn verlopen. Het beeld dat de mensen die hiermee bezig zijn er niets van bakken, komt niet overeen met de werkelijkheid. We gaan bij grotere projecten wel vaker kijken of ze op schema blijven. Er komt meer regie van het college en onafhankelijk toezicht op grote projecten.’

Van Diepen wilde ook weten of ‘medewerkers bewust de planning en kosten van een project veel te optimistisch inschatten om ze er zo doorheen te duwen’. Te Beest was duidelijk niet gecharmeerd van die suggestie. ‘Ik heb me daar wel over opgewonden. Ik verzet me tegen deze gedachte. Ik geloof daar helemaal niets van. Het getuigt ook van groot wantrouwen jegens medewerkers. Sommige zaken, zoals de nieuwe website, zijn gewoon complexer dan ingeschat.’

Deel dit bericht: