Tentamenboete alsnog geschrapt

Rechtenstudenten zonder inschrijving wordt niet verwijderd
Door Vincent Bongers
17 December 2014

De faculteit rechten was van plan om twintig euro inschrijfkosten op te leggen aan studenten die zich heel laat inschrijven voor een tentamen. Maar dat gaat niet door. De regeling is te controversieel.

Dat bleek tijdens de faculteitsraadsvergadering van maandag.
Na Kamervragen eerder dit jaar over de tentamenboete verbood minister Bussemaker van onderwijs eerst de inschrijfkosten. Vervolgens stond ze toch weer een bedrag van maximaal twintig euro toe. Maar een deel van de Tweede Kamer was daar weer op tegen. ‘Het is een beetje een tobberig dossier,’ erkende rechtendecaan Rick Lawson dan ook.
‘De regeling is nu dat studenten die zich nog niet via Usis hebben ingeschreven, dat tussen tien dagen en een dag voor het tentamen alsnog kunnen doen bij het Onderwijs Informatie Centrum op de faculteit’, aldus Pauline Schuyt van het rechtenbestuur.
‘Als een student bij het tentamen verschijnt die niet ingeschreven is, dan wordt deze niet weggestuurd.
‘We benadrukken dat het van het grootste belang is dat studenten zich wel inschrijven. Als er veel niet ingeschreven studenten naar het tentamen komen, dan wordt het mogelijk een chaos.’
Het bestuur houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. ‘Deze regeling levert op termijn problemen op. We zien nu al dat het aantal studenten dat onaangekondigd naar het tentamen komt, gestaag toeneemt. Het is nog te behappen. Maar we moeten nadenken over een betere oplossing.’
Volgens rechten is het niet zo dat het college van bestuur of het Ministerie van onderwijs er bij de faculteit op heeft aangedrongen om af te zien van de inschrijfkosten. De faculteit is het gedoe gewoon zat, zo lijkt het. ‘Dit besluit is al kort na de faculteitsraad in oktober genomen. Het leek ons het beste, gezien de destijds weer oplaaiende discussie over de regeling’, mailt Schuyt na de vergadering.
Personeelsraadslid Jorrit Rijpma wilde nog even zeker weten of de niet-inschrijvers toch echt niets hoeven te betalen: ‘Moeten we geen machtigingsbriefjes meenemen naar de tentamenzaal? Of wisselgeld?’
Schuyt: ‘Er zijn geen kosten aan verbonden. Dat mag niet.’
Lawson: ‘Er zijn in ieder geval mensen die denken dat dat niet mag.’
De faculteit verwacht pas in september van het nieuwe jaar een nieuwe regeling in te kunnen voeren. Het is nog onduidelijk hoe deze eruit moet gaan zien. Een taskforce buigt zich over het probleem. Schuyt: ‘Het is een reële mogelijkheid dat we naar een situatie gaan dat aanmelden tot tien dagen voor het tentamen mogelijk is en daarna niet meer. We weten het nog niet.’

Deel dit bericht:

Nieuws

Leiden meeste dierproeven

De Universiteit Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum zijn twee van de drie …

17 December 2014