Rechten behoudt de numerus fixus

17 December 2014

De faculteit rechten stelt ook in het collegejaar 2015-2016 een numerus fixus in van 1050 eerstejaars. De zusterfaculteiten stellen waarschijnlijk allen geen maximum aan de instroom van studenten. Het rechtenbestuur erkent dat zij een risico neemt maar noemt het besluit de enige reële keuze.

‘De fixus is een dilemma waar we een tijdje mee geworsteld hebben’, zei rechtendecaan Rick Lawson tijdens de faculteitsraad maandag.
‘Onze gebouwen kennen zo hun grenzen. Het KOG is vol en er staan veel fietsen voor de deur. De studieadviseurs en docenten kunnen maar een bepaald aantal studenten aan. We moeten een grens stellen om te voorkomen dat we onder de voet worden gelopen. Wij denken dat het hebben van een maximum evident is.’
De concurrentie maakt echter een andere keuze. ‘Zij zijn bang dat ze studenten kwijt raken als ze een fixus hanteren. De meeste zusterfaculteiten hebben de afgelopen jaren hun studentenaantallen zien teruglopen. Die zitten ver af van hun maximum capaciteit. Dus de een na de andere faculteit is gestopt met begrenzen.’
Dit collegejaar waren er overigens nog maar drie faculteiten met een fixus. Naast Leiden waren dat de VU en de UvA. De Amsterdamse faculteiten zagen de instroom flink dalen. De Leidse instroom liep iets terug.
De fixusloze faculteiten van Utrecht en Rotterdam kregen juist meer studenten.
‘Er is dus waarschijnlijk sprake van een waterbedeffect: Als je hier duwt gaat het ergens anders omhoog. De Amsterdamse faculteiten besloten dus ook maar de fixus te schrappen.
‘We worden nu dus de enige faculteit met een begrenzing. Het is dus best denkbaar dat studenten Leiden en masse gaan mijden. Dat studenten zich niet laten leiden door waar de beste opleiding is maar kijken waar ze de fixus kunnen ontlopen. Dat is een risico. We willen stabiliteit en niet te veel gejojo in de instroom.’
‘We hebben dan ook samen met het college van bestuur besloten om de fixus te handhaven. Wat de rest van Nederland doet, dat moet zij maar weten.
‘We denken ook dat dit de enige reële keuze was. We zijn benieuwd waar dit toe leidt. Maar we hebben er alle vertrouwen in dat we genoeg studenten blijven trekken.’ VB

Deel dit bericht:

Nieuws

Leiden meeste dierproeven

De Universiteit Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum zijn twee van de drie …

17 December 2014