Raad wil af van herkansingsverbod

3 December 2014

De universiteitsraad wil dat alle studenten de kans behouden om het tentamen van een vak te laten lopen en alleen de herkansing te maken.

Dat bleek maandag tijdens de universiteitsraadsvergadering waar de onderwijs- en examenregelingen (OERen) voor het volgende collegejaar werden besproken.In de OERen van dit jaar staat al dat opleidingen ervoor mogen kiezen om studenten die het tentamen niet maken uit te sluiten van de herkansing, tenzij de examencommissie anders beslist.

In de nieuwe regeling staat dit nog explicieter: ‘Indien de student niet heeft deelgenomen aan de eerste gelegenheid is hij uitgesloten van deelname aan de tweede gelegenheid.’

De raad vindt dat een student moet kunnen kiezen of hij het tentamen wil doen of alleen de herkansing.

De voordelen van een verbod zijn onduidelijk, vindt de raad, terwijl de keuzevrijheid van studenten wordt aangetast en de mogelijkheden om hun studie te plannen worden beperkt.

Verder vindt de raad dat studenten al voldoende prikkels krijgen om snel te studeren.

Ook is de handhaving van de regeling een probleem. Het is lastig om te bepalen wat een geldige reden is om niet op het tentamen te verschijnen. Dat werkt willekeur in de hand. De raad wil dan ook het verbod op herkansingen graag schrappen.

VB

Deel dit bericht: