Geen voldoendes herkansen

5 November 2014

De Universiteit Leiden geeft studenten waarschijnlijk niet de ruimte om voldoende gemaakte tentamens te herkansen.

Dat bleek tijdens de faculteitsraad rechten vorige week.
Studentenpartijen hadden in september tijdens een eerdere raadsvergadering aan het rechtenbestuur gevraagd de onderwijs en examenregelingen (OERen) aan te passen om de herkansingen mogelijk te maken. Het bestuur kan dat echter niet doen omdat de faculteit de regelingen niet zomaar kan veranderen. De OERen worden jaarlijks vastgesteld. Afwijken kan alleen met goedkeuring van het college van bestuur.
Verder is het rechtenbestuur er zelf nog niet over uit of zij voorstander is van de herkansingen. Het brengt veel extra werk voor al overbelaste docenten met zich mee.
‘Ik heb het punt al wel naar voren gebracht in het onderwijsberaad met de andere faculteiten’, aldus Pauline Schuyt van het rechtenbestuur. ‘Als we dit willen moet het voor de hele universiteit geregeld worden. En de andere faculteiten waren duidelijk: “Hier willen we überhaupt niet over nadenken.”
‘Als we dit toch willen dan moeten we wel met heel erg goede argumenten komen om het college en andere faculteiten te overtuigen. Ook bij een voorstel tot facultaire afwijking van de OERen is ijzersterke onderbouwing nodig. Ik acht de kans dat zo’n voorstel het haalt, bijzonder klein. Je kunt overigens altijd bij de examencommissie een verzoek doen om een voldoende te herkansen.’
Koen Hamelink van studentenpartij LVS wil graag dat de herkansingen er toch komen. ‘Ik stel graag een document op met de voor- en nadelen van het voldoendes herkansen. Bij andere universiteiten kan het wel. Dan is het goed om te kijken hoe ze het daar doen. Bij de VU is het mogelijk en wordt er weinig gebruik van gemaakt. Maar daar telt het laatst behaalde cijfer. Dus dan is het risico dat je van een voldoende een onvoldoende maakt.’
Het rechtenbestuur heeft toegezegd Hamelink te ondersteunen bij zijn onderzoek. VB

Deel dit bericht:

Nieuws

Leiden meeste dierproeven

De Universiteit Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum zijn twee van de drie …

5 November 2014