?We zijn bestuurlijk uitgespeeld?

15 Oktober 2014

De universiteitsraad voelt zich gepasseerd in de besluitvorming rond de vierjaarstermijn bij rechten. Volgens het college van bestuur is er sprake van een ‘misverstand’ en volgt een brief met verdere uitleg.

In de onderwijs- en examenregelingen (OERen) van de universiteit staat dat tentamens minstens vier jaar geldig zijn. Elk jaar stelt het college van bestuur de OERen vast. De universiteitsraad geeft een advies over deze regelingen. Faculteiten mogen alleen met toestemming van het college afwijken van de regels.
De faculteit rechten hanteert een vierjaarstermijn voor een deel van haar studenten. De cijfers van bachelors die geen BSA in het tweede jaar hebben, vervallen na vier jaar. En dat mag volgens de OERen niet.
De maatregel is bedoeld om studenten sneller te laten studeren en het college heeft ingestemd met de afwijking van de regels. De raad is het daar niet mee eens, bleek maandag. ‘We hebben de OERen afgewezen vanwege de vierjaarstermijn’, zei Joost Augusteijn van de personeelspartij Abvakabo. ‘Dat is toen uit het voorstel uitgehaald en de raad heeft toen een positief advies gegeven.’
Volgens de raad is er met het college afgesproken dat er over elke afwijking een advies kon worden gegeven. Het college heeft een ander beeld van die afspraak. ‘We hebben toegezegd de raad te informeren over afwijkingen en dat doen we ook. Er is een aantal raadsvergaderingen al inhoudelijk gediscussieerd over de termijn’, aldus vice-rectormagnificus Simone Buitendijk. ‘Het was expliciet niet afgesproken om dit weer ter advies voor te leggen aan de raad.’
Augusteijn: ‘De raad ging akkoord omdat wij in de veronderstelling leefden dat het college ons advies over de termijn serieus zou nemen. Anders hadden we nooit ingestemd.’
Buitendijk bleef er echter bij dat er niet is gezegd dat er een nieuwe adviesronde ging komen. Dat tweede, negatieve, advies kwam er echter wel. Maar dat is volgens de vice-rectormagnificus niet een advies zoals dat in de Wet op het hoger onderwijs is vastgelegd.
‘Ik begrijp dat u dat anders ziet en een ander besluit had genomen. Dit strenge kader werkt echter alleen als er in bijzondere gevallen uitzonderingen zijn toegestaan. Wij vonden dit zo’n geval.’
Mahamed Xasan van studentenpartij LVS: ‘Bij ons is de indruk gewekt dat we nog konden adviseren. We zijn door het college bestuurlijk uitgespeeld.’
‘Het is heel jammer dat u dat vindt’, aldus Buitendijk. ‘Dat was zeker niet de bedoeling. We nemen de raad heel serieus. Het college dacht alles al voldoende uitgelegd te hebben. Maar kennelijk is er op dat punt sprake van een misverstand.’
De raad krijgt nog een brief met uitleg over de afweging die het college heeft gemaakt. ‘Maar alle argumenten die daar in staan, kennen de raadsleden waarschijnlijk al.’ Ook beloofde het college de raad beter op de hoogte te houden van wat er gebeurt met raadsadviezen en -aanbevelingen. VB

Deel dit bericht:

Nieuws

Leiden meeste dierproeven

De Universiteit Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum zijn twee van de drie …

15 Oktober 2014