Weet waar je kunt klagen

8 Oktober 2014

Slechte informatie en trage medewerkers vormden het afgelopen jaar de grootste ergernis van studenten die bij de universitaire ombudsfunctionaris kwamen klagen.

Dat blijkt uit het jaarverslag van ombudsfunctionaris Jacqueline van Meerkerk. In 2013 werden er 121 zaken voorgelegd. In 104 gevallen was zij bevoegd om de klacht in behandeling te nemen. Er klaagden 45 mannen en 76 vrouwen.
Het meest werd er geklaagd over de faculteit Geesteswetenschappen. Dit werd volgens Van Meerkerk veroorzaakt doordat ‘de organisatie en administratie bij de nieuwe Engelse bachelor International Studies niet vlekkeloos verliep.
Sommige studenten waren ongerust dat de kwaliteit van het onderwijs in het gedrang zou komen.’ Volgens Van Meerkerk bleek dat uiteindelijk niet het geval te zijn. De meeste zaken hebben betrekking op het onderwijs. In 29 gevallen werd er volgens de klagers onjuiste- of te weinig informatie gegeven over zaken zoals bijvoorbeeld beoordelingsnormen.
Ook bij tentamens gaat wel eens wat mis. Er kwamen 22 klachten over binnen, onder andere over de tentamenboete. Ook laat de examencommissie in sommige gevallen een student te lang wachten op een besluit. Van Meerkerk merkt op dat het voor studenten lang niet altijd duidelijk is waar zij met welke klachten terecht kunnen. 
In zeven gevallen vond een student dat deze onjuist was bejegend door een medewerker van de universiteit. Van Meerkerk geeft het voorbeeld van een bachelorstudente die klaagde over haar docente. De studente weigerde een plagiaatverklaring te ondertekenen. Daarop vertelde de docente haar dat zij de opleiding moest verlaten als zij niet tekende. De studente schrok daarvan en diende een klacht in.
Nadat de ombudsfunctionaris een gesprek met de betrokkenen organiseerde, werd ‘het vertrouwen tussen de twee partijen voldoende hersteld om de begeleiding te hervatten.’ VB

Deel dit bericht: