'We halen prestatieafspraken'

8 Oktober 2014

Het college van bestuur heeft goede hoop dat de universiteit gaat voldoen aan de prestatieafspraken met het ministerie van Onderwijs. Het lukt waarschijnlijk om het aantal studenten dat honoursonderwijs volgt op te krikken naar tien procent.

Dat vertelde directeur academische zaken, Marcel Vooijs, maandag tijdens de universiteitsraad.

Alle universiteiten hebben in 2012 prestatieafspraken gemaakt met het ministerie. Die afspraken zijn verbonden aan geld. Het niet voldoen aan de afspraken kan negatieve financiële gevolgen hebben. De Universiteit Leiden ligt op koers om te voldoen aan de eisen van het ministerie. Het excellentieonderwijs is echter een zorgenkindje.

Joop de Kort van personeelspartij Abvakabo wilde tijdens de raadsvergadering weten of de universiteit ‘de doelstelling wat betreft het honoursprogramma gaat halen’.

Volgens Vooijs gaat het allemaal wel goed komen. ‘Als je naar de cijfers kijkt, zie je een heel duidelijke groei. Die groei is er de laatste jaren steeds. We zitten al in de buurt van het streefcijfer. Vorig jaar kwam de universiteit uit op 7,9 procent. We verwachten dat we dit jaar ruim in de acht procent komen. Dan hebben we nog maar een klein stukje te gaan naar de tien procent. Hij verwacht dat die stijgende lijn er in blijft zitten.

Maar hij erkende dat de universiteit daar nog wel wat voor moet doen. ‘Er is een taskforce excellentie-onderwijs. Deze werkgroep bekijkt hoe de instroom kan worden verhoogd en heeft haar advies naar het college gestuurd. Als het college een besluit heeft genomen dan krijgt de raad ze toegezonden.’

Een van de voorstellen die zijn besproken in deze werkgroep is het verlagen van het instroomcijfer voor het honourstraject. Nu is een cijfergemiddelde van minimaal een 7,5 nodig om een excellentieonderwijs te volgen. Dat wordt mogelijk verlaagd tot een 7,3.

Eind 2015 bekijkt het ministerie of de universiteit die prestatieafspraken heeft gehaald.

VB

Deel dit bericht: