Raad voelt zich 'gepiepeld'

College negeert negatief advies

8 Oktober 2014

De universiteitsraad gaf een negatief advies over de vierjaarstermijn bij Rechten. Het college van bestuur legde dit advies vrijwel zonder uitleg naast zich neer. De raad is kwaad en eist een toelichting.

Om studenten sneller te laten studeren hanteert de faculteit Rechten de zogeheten vierjaarstermijn. Dat houdt in dat de cijfers van degenen die langer dan vier jaar over hun bachelor doen vervallen. Het gevolg hiervan is dat deze studenten de vakken uit het tweede en derde jaar opnieuw moeten halen. Dat betekent in de praktijk dat ze niet verder kunnen met de studie.

Deze regeling wijkt af van het zogeheten model onderwijs en examenregelingen (OER). Een faculteit mag alleen in bijzondere gevallen hiervan afwijken, en dan met toestemming van het college. Overigens geldt de regeling niet voor studenten die te maken hebben met het bsa in het tweede jaar.

In het model staat dat tentamencijfers minstens vier jaar geldig moeten blijven. De raad wil dat het rechtenbestuur zich hier aan houdt en gaf dan ook een negatief advies over het voorstel om van het model af te wijken.

Het college legt dit advies echter naast zich neer, blijkt uit een brief aan de raad. ‘De maatregel is bij invoering uitvoerig besproken met de medezeggenschap binnen de faculteit en helder gecommuniceerd naar studenten.’

Het college ziet dan ook ‘geen aanleiding om de maatregel in te trekken.’

Joost Augusteijn van personeelspartij Abvakabo is ‘niet erg tevreden’ met de reactie van het college. ‘Ik vind de uitleg niet toereikend. We hebben geen antwoord gekregen waarom de afwijking van het model is toegestaan. Als nu een afwijking gelegitimeerd wordt door te zeggen dat de faculteit het nu eenmaal wil, dan heeft het ook geen zin om ons advies te vragen.’

Volgens Augusteijn heeft het college afgesproken iedere uitzondering aan de raad voor te leggen. ‘Bij negatief advies zou het college ons volgen. Ze nemen ons nu niet serieus. We worden gepiepeld door het college.’

Mahamed Xasan van studentenpartij LVS: ‘Wat is de toekomst van het OER? We stellen het elke keer vast, maar wat betekent dat nog? Gaan we dit jaar weer dezelfde sessie doorlopen of gaan we onszelf als raad serieus nemen en dit tot een ander eind brengen?’

Gwen Wolters van personeelspartij UB: ‘We willen op zijn minst een deugdelijke toelichting van het college. Zij kan een advies naast zich neer leggen maar deze brief is niet voldoende uitleg.’

Door Vincent Bongers

Deel dit bericht: