Pensioenfonds

8 Oktober 2014

De internationale mobiliteit van Nederlandse onderzoekers neemt sterk toe. Voor wetenschappers die naar het buitenland verhuizen is het echter lastig om hun aanvullend pensioen mee te nemen. Een nieuw consortium van werkgevers moet ervoor zorgen dat onderzoekers gewoon kunnen verhuizen, zonder bang te hoeven zijn om hun aanvullende pensioenrechten kwijt te raken. Ze willen graag dat er een Europese pensioenregeling komt. Het consortium draagt de naam RESAVER, wat staat voor ‘Retirement Savings Vehicle for European Research Institutions’.
Ook de vereniging van universiteiten VSNU heeft zich aangesloten. Nederlandse deelname aan het uiteindelijke pensioenfonds is echter nog geen uitgemaakte zaak. Pas vanaf 2015 kunnen universiteiten en onderzoeksinstellingen besluiten of ze zich bij het fonds aan willen sluiten. Voor die tijd moet er ook met cao-partijen en betrokken ministeries gesproken worden.

Deel dit bericht: