Zorgen om instituut Geestenwetenschappen

LUCAS heeft tekort van ruim vier ton
1 Oktober 2014

Geesteswetenschappeninstituut LUCAS heeft geen sluitende begroting. Dat bleek bij de bespreking van de conceptbegroting tot 2018 van de hele faculteit.

‘Er is één instituut waarover we ons zorgen maken’, vertelde Jolanda Riel, directeur bedrijfsvoering bij geesteswetenschappen vorige week tijdens de faculteitsraadsvergadering.
‘Het LUCAS profiteert niet mee van de huidige voorkeuren van studenten. We gaan kijken of de neerwaartse trend nog kan worden omgebogen.’
Verder staan er in de geesteswetenschappenbegroting twee claims richting het college van bestuur. De eerste betreft de recente reorganisatie van het instituut godsdienstwetenschappen (LIRS).
Verschillende medewerkers zijn herplaatst, wat tot 2018 aanvullende lasten met zich meebrengt. De andere claim is een voorfinanciering voor de bachelor international studies, die sinds de start in 2012 flink meer studenten trok dan verwacht.
LUCAS, voluit het Leiden University Centre for the Arts in Society, is een van de zeven Leidse geesteswetenschappeninstituten. 35 Promovendi en zo’n negentig andere medewerkers doen er onderzoek naar kunst en literatuur in verschillende tijdperken. Voor 2015 heeft het instituut een tekort van 445.000 euro.
Nanne Timmer, raadslid en docent bij het LUCAS, reageert met enige verbazing: ‘Ik ken de collegezalen beter dan de begrotingscijfers, maar ik heb studentenaantallen bij film en literatuurwetenschap zien groeien van zeven naar veertig.’
‘Er is óók groei bij LUCAS’, beaamt Riel. ‘Maar ook een paar grote krimpers, en die zijn niet op te vangen door de groei.’
Met ‘krimpers’ doelt ze op de studies kunstgeschiedenis, Engels en Nederlands, die voor een deel vanuit het LUCAS voorzien worden. Decaan Wim van den Doel vult aan: ‘Kunstgeschiedenis had eerst 180 eerstejaars, nu zijn dat er nog maar dertig.’

DOOR MARLEEN VAN WESEL

Deel dit bericht:

Nieuws

Leiden meeste dierproeven

De Universiteit Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum zijn twee van de drie …

1 Oktober 2014