Instroomcijfer van 7,5 naar 7,3

1 Oktober 2014

De Leidse Honours Academy trekt niet voldoende studenten. Daarom wil de letterenfaculteit minimale instroomcijfer verlagen naar 7,3.

‘We willen de vijver waarin we vissen groter maken’, zei portefeuillehouder onderwijs Heleen Murre-van den Berg tijdens de faculteitsraadsvergadering van Geesteswetenschappen. De Honours Academy heeft namelijk, ook bij andere faculteiten, moeite om voldoende studenten te trekken. Tien procent van alle eerstejaarsstudenten moet uiteindelijk voor het extra-curriculaire programma kiezen, volgens de zogenoemde prestatieafspraken. Daarin legden hogescholen en universiteiten in 2012 hun doelen en ambities vast met de staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschap.
Murre-van den Berg: ‘Nu is op deze universiteit een cijfergemiddelde van 7,5 het minimale instroomcijfer voor het honourstraject, maar op sommige faculteiten haalt nog geen tien procent van de studenten dat.’ Dat is dus een probleem. Daarom ligt er momenteel een voorstel op tafel om dat minimale instroomcijfer op 7,3 in te stellen. ‘De eindtermen blijven natuurlijk hetzelfde’, benadrukt ze. Het voorstel bijt niet met de landelijke prestatieregels, want dat minimum is iets wat Leiden zelf heeft ingevoerd om aan de uiteindelijke eis te voldoen. ‘Ook gaan we kijken of we het honoursonderwijs aantrekkelijker kunnen maken, bijvoorbeeld met vrije trajecten. Nu zijn de trajecten vaak nog facultatief. En vervolgens moet iedereen natuurlijk ook op de hoogte gebracht worden van deze mogelijkheden.’
Een derde voorstel is om bij die vereiste tien procent ook studenten te betrekken die momenteel al kiezen voor twee bachelors tegelijkertijd. ‘We gaan kijken hoe die met een stúkje honours ook mee kunnen tellen.’ Raadsvoorzitter Jan Sleutels stelde bonussen voor: ‘En dan geen flessen wijn of gerookte zalm, maar bijvoorbeeld excursies.’
Andere onderwerpen die in het kader van de prestatieafspraken goed in de gaten gehouden worden zijn het bachelorrendement en de uitval en omzwaai na het eerste studiejaar. Wat dat laatste betreft voldeed geesteswetenschappen afgelopen jaar al aan de gestelde eisen.
Murre-van den Berg: ‘Maar we kunnen niet achterover leunen. Bij de peiling die straks gehouden wordt, gaat het namelijk om de huidige eerstejaars.’ Dat geldt ook voor de honourspeiling. ‘Studenten die vorig jaar eerstejaars waren en nu honoursonderwijs volgen, zijn niet relevant. Voor ons uiteraard wel, maar voor de peiling niet.’ MVW

Deel dit bericht:

Nieuws

Leiden meeste dierproeven

De Universiteit Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum zijn twee van de drie …

1 Oktober 2014