Stufi jihadstrijders moet terug

17 September 2014

Minister van Onderwijs Jet Bussemaker had al eerder de studiefinanciering van een aantal jihadstrijders in het buitenland stopgezet. Maar nu wil zij ook onterecht ontvangen stufi terug­vorderen van studerende Syrië-
en Irakgangers.

Dat wordt een ‘complexe opgave’ schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer maar ‘ik zet daarbij alle middelen in die ik tot mijn beschikking heb.’
Bussemaker reageert in de brief op een aantal vragen die de PvdA-fractie over de studerende jihadstrijders had gesteld.
De minister wil dat de dienst uitvoering onderwijs (DUO) in samenwerking ‘met andere overheden’ actief op zoek gaat naar studenten die onterecht stufi hebben ontvangen. ‘De pilot die DUO heeft uitgevoerd om oud-studenten op te sporen en tot terugbetaling aan te zetten, is succesvol gebleken en wordt gecontinueerd.’
De minister geeft geen details over de groep jihadstrijders die geen beurs meer krijgt. ‘Het is niet verstandig uitspraken te doen over concrete gevallen. Daar waar sprake was van studiefinanciering, is die stopgezet. Het gaat om een gering aantal studenten.’
Bussemaker wil graag de beurs kunnen schrappen van studenten van wie er sterke aanwijzingen zijn dat ze naar Syrië of Irak willen vertrekken. Dat is wettelijk nog niet toegestaan. ‘Op het moment heb ik onvoldoende wettelijke mogelijkheden om preventief op te treden. Ik onderzoek daarom welke structurele maatregelen ik op dat gebied zou kunnen treffen en welke wijzigingen dat met zich meebrengt. Uiteraard moet er dan wel sprake zijn van vaststaande feiten. In ieder geval zal ik onderzoeken of het noodzakelijk is en hoe we nog beter kunnen borgen dat signalen over mogelijk vertrek tijdig opgepakt worden zodat studiefinanciering direct stopgezet wordt zodra vast is komen te staan dat betreffend persoon inderdaad is vertrokken.’ VB

Deel dit bericht:

Nieuws

Leiden meeste dierproeven

De Universiteit Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum zijn twee van de drie …

17 September 2014