In Den Haag respecteren ze elkaar

17 September 2014

De faculteit Campus Den Haag heeft een gedragscode opgesteld. Studenten en medewerkers dienen een actieve houding te hebben, elkaar te respecteren en te accepteren.

‘Van alle studenten wordt verwacht dat zij de gedragscode kennen en begrijpen’, staat er op de site van de faculteit. ‘De waarden waarop deze is gebaseerd naleven en zo nodig anderen daarop aanspreken. Van iedereen, maar met name van leidinggevenden en docenten, wordt hierbij een voorbeeldrol verwacht.’
In de code staat dat dat iedereen elkaar dient te respecteren ‘ongeacht nationaliteit, etnische herkomst, geloof en seksuele voorkeur.’ Er wordt van leden van de gemeenschap verwacht dat zij een actieve houding hebben gericht op interactie en samenwerking en vertrouwen hebben in elkaar en in ieders kwaliteiten. Daarnaast is integriteit van het grootste belang. Studenten en docenten horen zorgvuldig om te gaan met data en informatie.
Decaan Jouke de Vries legde vorige week tijdens de faculteitsraadsvergadering uit waarom er een gedragscode is ontwikkeld. ‘Het is heel belangrijk om een gemeenschap te vormen als faculteit. Studenten en medewerkers vormen een onderdeel van een organisatie. Daar hoort bepaald gedrag bij. Dat hebben we willen vangen in een gedragscode die is gebaseerd op de core values van het university college. We willen graag uitstralen dat je als student actief bent, je schouders er onder zet en participeert. Dat we echt een community zijn.’ Met de code in de hand kunnen studenten en medewerkers ook aangesproken worden op hun gedrag.’ VB

Deel dit bericht:

Nieuws

Leiden meeste dierproeven

De Universiteit Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum zijn twee van de drie …

17 September 2014