Rechten let scherper op repetitoren

3 September 2014

De juridische faculteit wil niet dat professionele bijklussers het onderwijs hinderen. Sommige repetitoren stellen zich hinderlijk op.

Docenten bij rechten willen niet dat repetitoren het reguliere onderwijs in de weg gaan zitten. Tijdens de faculteitsraad van vorige week bleek dat studenten soms op de faculteit bijles krijgen als er ook colleges zijn. Dat is geen wenselijke ontwikkeling, vinden de raadsleden.

Het KOG barst haast uit zijn voegen. Om toch alle studenten een plek te geven, zijn er ook colleges van 17.00 tot 19.00 uur. 

Het blijkt dat de Stichting Studieondersteuning Leiden (SSL), een door studenten opgezette organisatie die tentamentrainingen geeft, ook op dat tijdstip bijlessen geeft. De raad vindt dat bijlesbedrijfjes niet teveel moet aanschurken tegen de faculteit.

Het rechtenbestuur is het daar mee eens. ‘Ik heb een anderhalve maand geleden het bestuur van SSL vriendelijk doch dringend verzocht om bepaalde informatie op hun website aan te passen’, zei portefeuillehouder bedrijfsvoering Dennis Hoitink. ‘Er stond bijvoorbeeld met zoveel woorden dat de universiteit de boeken van de SSL controleert en dat studieresultaten door hun inzet substantieel zijn verbeterd. Ik heb echter nooit een deugdelijk rapport van ze ontvangen over deze zaken. De informatie op de site is inmiddels ook aangepast. We gaan ook in overleg met de SSL over het pakket met afspraken dat we jaarlijks maken over zalenhuur en dergelijke. Ik wil inzage in de boeken en cijfers en dan een open gesprek met hen voeren over de afspraken voor komend jaar.’

‘Ons uitgangspunt met betrekking tot repetitoren is vrij eenvoudig’, zei rechtendecaan Rick Lawson. ‘Kennelijk voorzien zij in een behoefte van studenten die bij het voorbereiding van hun examen wat extra ondersteuning willen. Het is eeuwenoude traditie. Dat is prima. Maar twee dingen moeten duidelijk zijn. Er zijn gescheiden verantwoordelijkheden. Repetitoren werken op eigen titel. Ze werken niet namens de faculteit. We willen ook niet dat repetitoren driftig gaan flyeren net na tentamens of binnen de faculteit reclame maken op een agressieve manier. We willen er ook niet teveel heisa om maken. Maar repetitoren moeten niet in de weg gaan zitten van het reguliere onderwijs.’

Universitair hoofddocent Jorrit Rijpma vertelde dat de professionele bijlesgevers best opdringerig kunnen zijn. ‘Ik heb wel meegemaakt dat er een repetitor aanwezig was bij de nabespreking van tentamens.’
Universitair docent Jerfi Uzman vulde aan: ‘Het gaat dan om iemand die er niet voor terugdeinst om de docent en plein public voor rotte vis uit te maken. Hij heeft verder geen link met de universiteit. Kun je zo iemand niet weigeren?’

Pauline Schuyt van het rechtenbestuur verwacht dat dat mogelijk is. ‘Maar meldt het in ieder geval als er zoiets gebeurt. Dan kunnen we zo nodig een gesprek met dit soort personen organiseren.’ VB

Deel dit bericht:

Nieuws

Leiden meeste dierproeven

De Universiteit Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum zijn twee van de drie …

3 September 2014