Laatinschrijvers zijn welkom

19 Juni 2014

Officieel moesten de aankomende eerstejaars zich voor 1 mei inschrijven, zodat ze een studiekeuzecheck konden maken. Wie te laat was, vindt echter geen gesloten deuren in Leiden.

Sinds 1 mei zijn er nog negenduizend inschrijvingen voor bacheloropleidingen binnengekomen, volgens de cijfers van universiteitskoepel VSNU. De teller stond daarmee vorige week op 67.814 inschrijvingen, bijna vijfduizend meer dan vorig jaar in augustus.

Die negenduizend sjaarzen zijn te laat: de officiële deadline voor inschrijving was namelijk 1 mei. Universiteiten moeten dit jaar een studiekeuzecheck doen, waarin gekeken wordt of studie en student wel bij elkaar passen, en of de verwachtingen kloppen. Drie op de tien studenten maakt hun studie niet af, dus er valt wat te winnen voor universiteit, student en belastingbetaler. Vooraf klonk er dan ook dreigende taal: je moest op 1 mei aangemeld zijn, anders kreeg je geen studiekeuzecheck en had de universiteit het recht je te weigeren.

Gelukkig voor die negenduizend en alle eerstejaars die zich nog later zullen inschrijven, wordt de soep niet zo heet gegeten als hij werd opgediend. ‘We willen graag dat studenten een weloverwogen keuze maken. Als ze daar wat langer voor nodig hebben, doen we daar niet moeilijk over; zeker niet in een overgangsjaar’, aldus universiteitsvoorlichter Caroline van Overbeeke. Studenten die te laat zijn, kunnen ook gewoon een studiekeuzecheck doen. Van Overbeeke: ‘We zijn ook niet van plan om dat volgend jaar anders te doen. Althans, dat is op dit moment de stand van zaken.’

Portefeuillehouder onderwijs Prof. Bernard Steunenberg van Campus Den Haag vindt het mooi dat zoveel studenten zich wèl voor 1 mei inschreven. ‘Maar wie zich na 1 mei heeft ingeschreven, doet gewoon mee. We hebben in Leiden afgesproken daar mild in te zijn.’

Steunenberg: ‘We zoeken ook uit wat aspirant-studenten die zich inschrijven nou later tot succesvolle studenten maakt. Misschien dat we later extra maatregelen gaan nemen om laatinschrijvers beter te begeleiden. Als een student lang heeft lopen piekeren over de keuze, zou het kunnen dat hij of zij de verkeerde keuze maakt. Die maatregelen zijn nu echter nog niet aan de orde.’

Zijn collega bij Geesteswetenschappen, prof. Heleen Murre – Van den Berg, benadrukt dat het nog te vroeg is om echt iets over de check te melden. ‘De eerste ervaringen waren positief, maar pas over een paar maanden - eigenlijk pas volgend jaar na de BSA’s - kan echt gezegd worden of het project als geheel goed gelopen is. Niet alleen praktisch, maar ook inhoudelijk: heeft het gedaan wat het moet doen, namelijk aankomende studenten helpen een goede studiekeuze te maken?’

Niet alle universiteiten zijn zo gastvrij als Leiden. De Universiteit Utrecht meldt op haar website dat je alleen nog binnenkomt als je voor een lotingstudie werd uitgeloot of een negatief BSA hebt gekregen bij een andere opleiding. De rechtenfaculteit in Rotterdam heeft op 2 mei de deuren voor de deeltijd-bachelor gesloten. Andere universiteiten wijzen er nadrukkelijk op dat ze kandidaten die een slechte match blijken te hebben, mogen wegsturen.

Krijgt Leiden dan relatief meer deadlinemissers en afdankertjes? Van Overbeeke: ‘Dat ze zich wat later inschrijven, hoeft echt niet te betekenen dat het slechte studenten zijn.’

BB

Deel dit bericht:

Nieuws

Leiden meeste dierproeven

De Universiteit Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum zijn twee van de drie …

19 Juni 2014