Brief: zo kan het ook

Betreft: Ontevredenheid hospitant artikel Mare d.d. 05/06/2014

Geachte mevrouw Laanen,

Allereerst hartelijk dank voor uw commentaar in Mare (‘Zo kan het ook’, 5 juni). Wij streven altijd naar verbetering van onze dienstverlening. In dat kader zijn alle op- of aanmerkingen ten aanzien van het selectieproces uiterst waardevol.

Naar aanleiding van uw artikel hebben wij vernomen dat u niet volledig tevreden bent over uw ervaringen gedurende een van onze hospiteeravonden. Wij vinden dit uiterst zorgelijk, en delen uw mening dat een opkomst van vijfentwintig potentiële huisgenoten niet valt te verenigen met onze kwaliteitsdoelstellingen. Wij betreuren uw slechte ervaring ten zeerste. Dientengevolge willen wij u graag compenseren voor uw moeizame eerste ervaring met ons doorgaans sprankelende huis.

Na overleg met de verantwoordelijke (oud-)huisgenoten en een uitvoerige analyse van uw grieven, zijn wij tot de conclusie gekomen dat er slechts één geschikte oplossing is voor deze situatie. Gezien de strekking van uw stuk, willen we u graag uitnodigen voor een van de hoogtepunten van ons studentenhuis; een buitenkans voor u om een kijkje te nemen in het leven van zo’n prachtig huis.

Dientengevolge willen wij u bij deze uitnodigen voor een gezamenlijk diner. Op 12 juli aanstaande dineren wij ter viering van een geslaagd jaar samenleven. Het betreft een intiem diner onder de zinspreuk ‘het laatste avondmaal’. Zo kunnen we opnieuw met u en uw persoonlijkheid kennis maken, in de hoop op die manier fouten uit het verleden definitief achter ons te kunnen laten.

Hoogachtend,

Studentenhuis Dat bepaal ik zelf wel,
afdeling Public Relations
Centrumvanhetuniversum@gmail.com
Ian, Jet, Sanne, Thomas, Hessel, Daan, Joelle, Marissa, Daniel

Deel dit bericht:

Voorpagina

Doe het lekker zelf

Het klinkt als de ultieme studentenhobby: zelf bier brouwen. Mare probeerde het uit en …

Achtergrond

Gekleurd communiceren

Het opslaan van CO2 onder een woonwijk in Barendrecht stuitte vier jaar geleden op …

Onontkoombaar traag

Computers blijven hangen, scripties verdwijnen spoorloos en grote documenten zijn …

Wetenschap

Studentenleven

Het is zo snel gegaan

Ruim 5600 nieuwe studenten streken aan het eind van de zomer van 2013 neer in Leiden. …

Alsof de muren ademen

Neemt drugsgebruik onder jongeren nu toe, of zijn ze er alleen maar eerlijker over? Mare …

Het j

Elk jaar beloont Mare de beste verenigingsalmanak met eeuwige roem én een fust …

Rubrieken

English page

Run for fun

Leiden researchers have discovered that wild mice use treadwheels voluntarily, an …