?Islamstudies kreeg geen eerlijke kans?

Zorgen over waarde diploma

5 Juni 2014

Het schrappen van de bachelor islamstudies leidt tot zorgen onder de huidige studenten. ‘Ze vragen zich af wat hun diploma straks nog waard is’, zei Vicky van Loe, studentlid namens BeP, in de afgelopen faculteitsraadsvergadering van geesteswetenschappen.

Volgens portefeuillehouder onderwijs Heleen Murre-van den Berg blijven de beoordelingen voor islamstudies echter net zo streng als bij alle andere opleidingen.

‘Aan de beeldvorming is niet zoveel te doen, maar we laten de opleiding niet zomaar los.’

Islamstudies bestond nog niet heel lang. De bacheloropleiding startte in 2013, nadat een eerdere imamopleiding niet genoeg studenten trok. Voor het collegejaar 2014-2015 worden geen nieuwe studenten meer aangenomen. De veertien mensen die zich al hadden aangemeld zijn gebeld. ‘Dat aantal is vergelijkbaar met vorig jaar’, weet personeelsraadslid Elizabeth den Boer. ‘Misschien waren er met een Engelstalige opleiding meer studenten te trekken. In deze opzet heeft islamstudies geen eerlijke kans gekregen.’

‘De telefoongesprekken bevestigden dat islamstudies voor de Nederlandse markt niet heel interessant is als hoofdvak, maar wél als keuzevak’, verantwoordt Murre-van den Berg. De veertien aanmelders kozen islamstudies allemaal in combinatie met een andere studie of een baan.

‘Hoe dat internationaal zit is wat lastiger uit te zoeken.’ Volgens decaan Wim van den Doel zou internationaliseren bovendien complex worden: ‘Islamstudies bestaat uit een kleine selectie van eigen vakken, aangevuld met vakken van andere studies.’

De Universiteit Leiden blijft wel verbreding en verdieping op het gebied van de islam aanbieden. Zo krijgt Midden-Oostenstudies een nieuwe afstudeerrichting, maar ook daarover signaleert Van Loe bezorgdheid: ‘Ook die opleiding gaat namelijk op de schop.’

Murre-van den Berg reageert: ‘Het is absoluut waar dat er bij Midden-Oostenstudies ook over een nieuw programma gedacht wordt, maar daarom zijn we juist precies op tijd. Nu kan de kennis van de islam meteen ingebouwd worden.’

Vier raadsleden besloten zich van stemming te onthouden, maar een meerderheid van de faculteitsraad bracht uiteindelijk een positief advies uit over de afbouw van islamstudies.

MvW

Deel dit bericht:

Nieuws

Leiden meeste dierproeven

De Universiteit Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum zijn twee van de drie …

5 Juni 2014