Stufifraude harder aangepakt

Studenten in het buitenland worden vaker gecontroleerd
8 Mei 2014

Minister Bussemaker van onderwijs gaat fraude met studiefinanciering strenger aanpakken. Dat schrijft zij in een brief aan de Tweede Kamer. De maatregelen moeten naar schatting 8,6 miljoen euro opleveren in 2019.

Volgens de minister zijn de risico’s met betrekking tot fraude beperkt, maar hangen ze vaak samen met migratie. Daarom moeten studenten beter worden voorgelicht en zal risicoprofilering worden ingezet.

Zo blijkt het nog wel eens mis te gaan bij studenten die een opleiding in het buitenland volgen. Inschrijvingen worden gefingeerd of studenten ontvangen naast Nederlandse, ook nog eens buitenlandse studiefinanciering. De studenten worden daarop in de toekomst gericht gecontroleerd.

Een ander probleem waar DUO tegenaan loopt, zijn voormalige studenten die naar het buitenland vertrekken. Als ze geen adreswijziging doorgeven zijn ze moeilijk te bereiken, en is het dus ook lastig om de terug te betalen gelden te innen. Toch blijkt het winstgevend om deze studenten actief op te sporen en tot terugbetaling aan te zetten: de maatregel gaat 1,2 miljoen euro per jaar kosten, maar levert waarschijnlijk minstens 4 miljoen euro op.

Daarnaast zijn er circa 5400 studenten die stufi ontvangen op basis van migrerend werknemerschap. Volgens de minister wordt de verificatie van overlegde bewijsstukken verder uitgebreid en zullen ook andere instanties (IND, UWV, Belastingdienst, werkgevers) vaker worden geraadpleegd.

De eenoudertoeslag (een toeslag op de studiefinanciering voor alleenstaande ouders die studeren en een kind jonger dan 18 jaar verzorgen) werd steekproefsgewijs gecontroleerd. Uit de controles bleek dat in ongeveer 10 procent van de gevallen was verzuimd om door te geven dat de studerende sinds de eerste toekenning weer een partner heeft. De minister merkt op dat er mogelijk onduidelijkheid bestaat over wanneer iemand als partner wordt aangemerkt. Dit moet helder gecommuniceerd worden, maar voortaan worden ook alle studerenden met een eenoudertoeslag gecontroleerd.

De minister merkt verder op dat de Belastingdienst eerder en vaker geraadpleegd wordt, zodat onterechte toekenningen van aanvullende beurzen of een te lage vaststelling van terugbetalingsbedragen worden voorkomen.

Een opvallend laatste punt in de brief wijst op jihadstrijders met studiefinanciering. De minister benadrukt dat de stufi van personen die zich aansluiten bij aan Al-Qa’ida gelieerde strijdgroepen, direct wordt stopgezet en teruggevorderd.

PM

Deel dit bericht:

Nieuws

Leiden meeste dierproeven

De Universiteit Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum zijn twee van de drie …

8 Mei 2014