Geschiedenis op de schop

Studenten krijgen minder keuzeruimte
8 Mei 2014

Het tweede studiejaar van de opleiding geschiedenis wordt flink aangepast. Volgens het rapport van de Taskforce Curriculum ligt daaraan niet de kwaliteit van de colleges en de inzet van de docenten ten grondslag.

‘Maar de NVAO heeft gesteld dat de keuzeruimte wel erg vrij was. Bezwaarlijk was dat er daardoor weinig controle is over wat studenten uiteindelijk kunnen’, verklaart Joost Augusteijn, universitair hoofddocent geschiedenis.

De NVAO is de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie, namens wie evaluatiebureau QANU vorig jaar visitaties bij geesteswetenschappenopleidingen aflegde. Toen lieten opleidingsvoorzitter Dennis Bos en Joost Augusteijn in Mare nog weten dat standaard 1, Beoogde eindkwalificaties (wat moeten studenten kunnen?), gehaald was. Over de andere twee beoordelingsstandaarden was nog onduidelijkheid. De beoogde eindkwalificaties waren inderdaad als voldoende beoordeeld, laat Augusteijn nu weten. ‘Maar naar aanleiding van het visitatierapport is de NVAO wel bij ons langsgekomen. De veranderingen komen ook voort uit de conversatie met de NVAO toen.’

Pas komende maand worden de rapporten van die visitaties openbaar. Over het oordeel over standaard 2 (onderwijs en leeromgeving) en 3 (toetsing en realisatie eindniveau) wil Augusteijn tot die tijd niet veel kwijt. ‘De veranderingen in het curriculum lopen daar wel vast op vooruit. Zulke aanpassingen kun je immers niet zomaar in de zomer wegmoffelen.’

De keuzeruimte van twintig studiepunten die geschiedenisstudenten momenteel in hun tweede jaar hebben, nog naast de minor van dertig punten in het derde jaar, wordt afgeschaft. In plaats daarvan komen er twee zogenaamde kerncolleges voor alle studenten. Verder volgen ze twee hoorcolleges uit het aanbod van afstudeerrichtingen en kiezen ze twee werkcolleges uit een aanbod van minstens tien zogenaamde hulpvakken, die wel allemaal gericht zijn op het bestuderen van primaire bronnen. Vanaf collegejaar 2015-2016 vervalt ook de mogelijkheid om af te studeren in de specialisaties Amerikaanse geschiedenis en zeegeschiedenis. Binnen de zes bestaande afstudeerrichtingen zijn dan nog wel colleges op deze gebieden te volgen.

‘Het is een mooi plan’, reageerde raadsvoorzitter Jan Sleutels tijdens de bespreking in de laatste faculteitsraadsvergadering. Hij stipte wel aan dat de veranderingen komend collegejaar al ingaan. ‘Aankomende tweedejaarsstudenten krijgen dus wat minder vrijheid dan hen is voorgespiegeld. Niet dramatisch, wel jammer. Ook van de NVAO had het een jaar later gemogen.’

De NVAO-commissie komt terug over anderhalf jaar, weet vice-decaan Heleen Murre-van den Berg. ‘Dus in die zin konden we niet langer wachten met een nieuw programma.’ ‘Studievereniging HSVL is wat laat bij de veranderingen betrokken’, zegt BeP-studentraadslid Bert van Laar. ‘Het is lastig wanneer dat moet gebeuren’, reageert assessor Gijs Dreijer. ‘De studievereniging zit namelijk niet in het formele proces.’ MvW

Deel dit bericht:

Nieuws

Leiden meeste dierproeven

De Universiteit Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum zijn twee van de drie …

8 Mei 2014