'Het is geen selectie'

College deelt kritiek universiteitsraad op vragenlijst niet

10 April 2014

Het college van bestuur is het niet eens met de kritiek die de universiteitsraad heeft op de vragenlijst die naar aankomende studenten wordt gestuurd. ‘We zeggen niet tegen studenten van wie de ouders niet hebben gestudeerd: "Je komt er hier niet in."

‘Het is geen selectie. We willen studenten alleen maar helpen bij het kiezen van de juiste studie’, aldus het college tijdens de universiteitsraad.

Scholieren krijgen dit collegejaar bij aanmelding een vragenlijst. De universiteit moet van het ministerie van Onderwijs verplicht een studiekeuzecheck aanbieden. Leiden koos voor een vragenlijst. Na het invullen, krijgt de scholier te horen of hij of zij geschikt is voor de studie. Het is echter niet zo dat studenten kunnen worden afgewezen.

Cynthia Pullen van studentenpartij BeP deed zich voor als aankomend student bestuurskunde en vulde de lijst in. ‘Ik schrok van bepaalde vragen. De indruk wordt gewekt dat er wel degelijk iets van afhangt. Dat leidt mogelijk tot strategisch invullen. Er werd gevraagd hoeveel tijd de student aan studie denkt te gaan besteden en wat deze naast de studie wil gaan doen. Het lijkt me voor de hand liggen dat een student schrijft dat hij niets naast de studie wil gaan doen. Heeft het college daar over nagedacht?’

Vice-rector Simone Buitendijk vindt de kritiek overdreven. ‘De vragen zijn bedoeld om studenten zo goed mogelijk te matchen aan een studie die bij ze past. We willen graag dat scholieren nadenken over hun keuze. Ik geloof niet dat het sociaal wenselijk is om te schrijven dat je naast de studie geen lid van een vereniging wilt worden.

Deze universiteit geeft ook niet de indruk dat een student hier alleen maar kan studeren. Er hangt voor studenten niets van af. De toegang tot de gekozen studie wordt hen niet ontzegd. Het wordt ook goed uitgelegd dat het alleen is om hen te helpen.’ Buitendijk erkende wel dat het moeilijk is om in te schatten hoe betrouwbaar de informatie is die de scholieren invullen.

‘Dat is altijd ingewikkeld met dit soort vragenlijsten. Het is niet uit te sluiten dat studenten strategisch te werk gaan.’

De raad heeft ook niet echt de indruk dat de vragen leiden tot een verbeterde match. Buitendijk: ‘Mocht blijken dat bij bepaalde vragen studenten in de wilde weg wat invullen dan laten we die in de toekomst weg. Daarnaast worden de gegevens geanonimiseerd gebruikt in een onderzoek. We bouwen een database op. Die informatie kunnen we dan gebruiken om de matching voor de volgende lichting te verbeteren.’

Fenna Poletiek van personeelspartij AbvaKabo: ‘Er wordt ook gevraagd of de ouders van de student gestudeerd hebben. Waarom wil het college dat weten en wordt dat in de toekomst mogelijk als selectiecriterium gebruikt?

Buitendijk: ‘We willen graag gegevens over de achtergrond van een student. We weten uit onderzoeken dat dit een rol speelt in studiesucces. Het is absoluut niet de bedoeling om te zeggen tegen studenten van wie de ouders niet hebben gestudeerd: "Je komt er hier niet in."

VB

Deel dit bericht:

Nieuws

Leiden meeste dierproeven

De Universiteit Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum zijn twee van de drie …

10 April 2014