Collegegeld toch in vijf termijnen

10 April 2014

Het college wil vanwege nieuwe Europese betalingsregelingen vijf termijnen waarin studenten hun collegegeld voldoen. Een kleine meerderheid in de universiteitsraad wilde graag tien termijnen behouden. Haagse wetgeving doorbreekt nu de patstelling.

Het voorstel van het college is het gevolg van de Europese betalingsregeling, waardoor bijvoorbeeld ook alle bankrekeningnummers veranderd zijn in een IBAN. Een andere verandering is dat de storneringstermijn wordt opgerekt van dertig naar 56 dagen. Dat betekent dat betalingen nog gedurende 56 dagen teruggedraaid kunnen worden. Nu wordt in zo’n geval het collegegeld bij het incasseren van de volgende termijn alsnog betaald.

Bij een storneringstermijn van dertig dagen kan telkens alleen het laatst geïnde bedrag worden teruggedraaid of geweigerd. Bij een situatie van 56 dagen en tien termijnen, kan zowel het laatste als het voorlaatste bedrag gestorneerd worden. Omdat banken pas na twee weken melding maken van een niet geslaagde of teruggedraaide betaling en nieuwe incasso-opdrachten bovendien minimaal zes dagen voor de incassodatum moeten worden klaargezet, blijft er weinig tijd over voor zowel studenten als de universiteit om de betaling recht te zetten.

Een deel van de raad vond het vreemd dat studenten die netjes op tijd betalen wellicht de dupe worden van het gedrag van een veel kleinere groep wanbetalers. Studenten zijn gewend om een keer per maand te betalen. Houd het op tien termijnen en kijk na een jaar of er meer problemen komen, was het advies van de raad na lang overleg.

Het blijkt echter dat er een wijziging van de Wet op het hoger onderwijs (WHW) klaarligt waarin betaling van een of vijf termijnen is vastgelegd. De Tweede Kamer moet nog met de wijziging akkoord gaan. ‘Er is verhitte discussie geweest over deze kwestie’, zei Gwen Wolters van personeelspartij Universitair Belang tegen het college. ‘Maar de belangrijkste vraag is: hoe staat het nu met die wetswijziging?’

Vice-collegevoorzitter Willem te Beest: ‘We weten niet precies wanneer de Kamer hierover een besluit neemt, maar het staat op de rol voor het zomerreces (4 juli, red.). Het is een technisch punt waar in de Kamercommissie maar één vraag over is gesteld. Dus we verwachten dat de Kamer instemt.’

De raad lijkt het verstandig om dan toch maar akkoord te gaan met de vijf termijnen. Het college kwam de raad nog wel tegemoet. De studenten in de raad hadden gewezen op de grote financiële druk op studenten in augustus en september, vooral op eerstejaars. Nieuwe boeken, de eerste kamerhuur en de contributie voor verenigingen zorgen voor hoge kosten in deze periode. Met als mogelijk gevolg dat er niet meer genoeg geld is om collegegeld te betalen.’

Te Beest noemde de termijnen het een ‘moeilijke casus’. Het college heeft ook alle begrip voor de emoties die leven bij raadsleden over de kwestie. We willen u dan ook graag een handreiking doen. We stellen voor de eerste betaling plaats te laten vinden in oktober en niet in september. We gaan ook alle studenten een mail sturen als er weer een betaling aan staat te komen.’ De raad nam deze handreiking graag aan.

VB

Deel dit bericht:

Nieuws

Leiden meeste dierproeven

De Universiteit Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum zijn twee van de drie …

10 April 2014