Campus Den Haag tevreden met verlies

10 April 2014

De faculteit Campus Den Haag heeft over 2013 een negatief resultaat van 50.947 euro behaald. Dat blijkt uit het financieel jaarverslag.

Volgens controller Richard Molenkamp, die tijdens de faculteitsraadvergadering uitlag gaf, valt het negatieve resultaat goed te verklaren. Het faculteitsbestuur is ondanks het verlies dan ook tevreden met het resultaat.

Een wijziging in de cao in 2013 bepaalde een verruiming van de verlofreserve.

Eerder mochten medewerkers van hun niet verbruikte verlof maximaal 120 uur meenemen naar het volgende kalenderjaar, de rest werd afgetopt.

In de cao voor 2013 kwam deze afspraak te vervallen, waardoor werknemers hun gehele ongebruikte verlof mee mogen nemen naar het volgende kalenderjaar. Daardoor heeft er een onverwachte extra dotatie aan de vakantieberg plaatsgevonden van 340.000 euro.

Dat het verlies beperkt gebleven is, komt doordat andere lasten lager uitvielen dan verwacht.

Zo waren er minder materiele uitgaven en ontving de faculteit extra eerste geldstroombaten (directe financiering van de overheid).

Qua personeel is de faculteit Campus Den Haag gegroeid, maar de groei bleef wat betreft het wetenschappelijke personeel achter op de begroting.

Het bleek lastig om gekwalificeerd personeel te vinden, en er werd dan ook meer personeel ingehuurd.

De vijf verschillende locaties van de Campus Den Haag zorgen nu nog voor zeer hoge kosten, maar de locaties Stichthage, Lange Voorhout en de Lange Houtstraat zullen op den duur samenkomen op de locatie Wijnhaven.

De teruglopende omvang van het postacademisch onderwijs zorgde voor een negatief resultaat bij het Centre for Professional Learning. Maar het faculteitsbestuur heeft er het volste vertrouwen in dat de financiële resultaten zullen verbeteren nu het centrum cursussen gaat verzorgen voor Chinese professionals.

PM

Deel dit bericht:

Nieuws

Leiden meeste dierproeven

De Universiteit Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum zijn twee van de drie …

10 April 2014