'Studiekeuzecheck is problematisch'

13 Maart 2014

De invoering van de nieuwe studiekeuzecheck brengt een aantal belangrijke risico’s met zich mee, vindt het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO).

De studiekeuzecheck maakt deel uit van de nieuwe wet die bepaalt dat aankomend studenten recht hebben op maximaal drie studiekeuzechecks, bestaande uit een studiekeuzeactiviteit en een daarop volgend studiekeuzeadvies.

Maar instellingen mogen de check ook verplichten. Daarom moeten studenten zich vanaf dit jaar voor 1 mei aanmelden voor studies zonder numerus fixus. Doen zij dit niet, dan mag de opleiding hen weigeren.

Volgens het ISO, dat hierover deze week een rapport uitbracht, is dat problematisch, omdat slechts 55 procent (havo) en 69 procent (vwo ) die uiterste aanmelddatum kent. Voor wie zich daarna aanmeldt of niet deelneemt aan een check, vervalt het toelatingsrecht. De instelling bepaalt dan of de student alsnog wordt toegelaten.

Het is dus belangrijk dat aspirant-studenten goed worden ingelicht over de nieuwe aanmelddata, én over hun rechten en plichten, zegt het ISO.

Tot slot zouden instellingen de studiekeuzeactiviteiten uitvoerig moeten evalueren en hun ervaringen met elkaar moeten delen.

PM

Deel dit bericht: