Rechtenstudenten niet tevreden over Engels

13 Maart 2014

Het Engels bij de opleiding International Business Law moet beter. Een aantal studenten heeft een klacht gestuurd naar het faculteitsbestuur. Bestuurslid Pauline Schuyt heeft inmiddels maatregelen aangekondigd.

De studie is tweetalig en de Engelse vakken worden vanaf volgend jaar opengesteld voor buitenlandse studenten.
Voor docenten vormt het soms een probleem om zich wetenschappelijk te uiten. En dat is schadelijk voor de studie, vinden de klagende studenten.
‘Business as usual’, reageert faculteitbestuurslid Pauline Schuyt. ‘We krijgen constant feedback van de studentenpanels. Toch zijn we blij dat studenten hun mening uiten. Het gesprek met de schrijvers was erg constructief.’
Waar liggen de moeilijkheden dan? ‘Rechten is nog niet zo lang internationaal georiënteerd’, legt Schuyt uit.
‘Het is iets heel anders om Engels als tweede taal te hebben en te doceren in het Engels. Er wordt zowel gebruikgemaakt van Engelse artikelen als van Nederlandse wetboeken.’
Schuyt wijst er ook op dat er bij Rechten vergeleken met andere faculteiten minder in het Engels hoeft te worden gepubliceerd.
Voor de rest van het semester zal er ‘intervisie en supervisie’ plaatsvinden. Dat houdt in dat er een medewerker van het Talencentrum in de zaal aanwezig zal zijn om achteraf commentaar te geven op het niveau van Engels.
Bovendien zal het voor docenten mogelijk zijn om hun Engelse vaardigheden bij te spijkeren bij het Talencentrum.
Mocht het niveau benedenmaats blijven, dan zullen de betrokkenen het veld moeten ruimen, aldus Schuyt, die niet wil zeggen of het om één of meer docenten gaat.
‘Maar het zou jammer zijn, want we hebben geen eindeloze voorraad docenten.’ EM

Deel dit bericht: