Minister: tentamenboetes zijn onwettig

Bussemaker antwoordt op Kamervragen

13 Maart 2014

‘Er is geen wettelijke grondslag voor het in rekening brengen van kosten indien studenten zich te laat inschrijven voor een tentamen.’ Dat stelt minister Bussemaker van Onderwijs in een reactie op de Kamervragen van Mohammed Mohandis (PvdA).

Aanleiding voor de Kamervragen was een artikel in Sp!ts, waarin een studente zich beklaagde over het feit dat zij ruim tweehonderd euro boete moest betalen om nog deel te mogen nemen aan drie tentamens aan de Leidse rechtenfaculteit.

De tentamenboete werd eigenlijk ingevoerd om studenten en docenten tegemoet te komen. Eerder werden studenten namelijk uitgesloten van deelname als ze te laat waren met inschrijven.

Volgens de minister is het in rekening brengen van dergelijke extra kosten echter in strijd met de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW).

Faculteitsbestuurslid Pauline Schuyt benadrukte eerder dat de rechtenfaculteit de regeling af zou schaffen als deze in strijd met de WHW zou blijken te zijn. ‘Maar dan komt de oude regeling terug, en worden studenten weer uitgesloten van het tentamen als ze te laat zijn. Ik weet niet of ze daarmee beter af zijn’, aldus Schuyt in Mare.

Hoewel de tentamenboete verdwijnt, herkent de minister zich niet in het door Mohandis geschetste beeld van onduidelijkheid en problemen rond de aanmeldingsprocedures voor tentamens.

‘Instellingen zijn verplicht om bepaalde informatie in de onderwijs- en examenregeling op te nemen. Daartoe behoort ook informatie over de momenten waarop tentamens kunnen worden afgelegd.’

Volgens de minister moet het inschrijfsysteem deugdelijk zijn en moeten de geldende procedures helder en tijdig naar de studenten worden gecommuniceerd.

‘Indien studenten van mening zijn dat dit niet gebeurt, kunnen zij gebruik maken van de reguliere rechtsbeschermingsprocedures die hiervoor openstaan.’

De minister is ook niet van mening dat onderwijsinstellingen de studenten automatisch zouden moeten inschrijven voor tentamens, als zij zich aanmelden voor het vak.

‘Aparte aanmelding voor een vak en een tentamen, stelt instellingen in staat te controleren of studenten het tentamen wel mogen afleggen. Een automatische koppeling van aanmelding voor een vak en het tentamen kan ertoe leiden dat studenten zich niet afmelden als ze geen tentamen willen doen.’

Dit heeft gevolgen voor de bedrijfsvoering van instellingen, stelt Bussemaker.

Door Petra Meijer

Lees ook: Ook inschrijfboetes bij papers

Deel dit bericht: