Rechten wil af van 'tentamenboetes'

Faculteit zoekt naar alternatieven

Door Vincent Bongers
27 Februari 2014

Er was landelijke kritiek op de hoge kosten die rechtenstudenten moeten betalen voor het laat inschrijven voor tentamens. Het rechtenbestuur vindt het jammer dat studenten niet naar hen stappen met klachten en wil de regeling desgevraagd best afschaffen en op zoek gaan alternatieven.

In een artikel in treinkrant Sp!ts klaagde een Leidse rechtenstudente anoniem over het feit dat zij 225 euro ‘boete’ moest betalen om drie tentamens te kunnen maken. Zeer late inschrijvers betalen inderdaad 75 euro per tentamen.
‘We hebben naar aanleiding van het artikel veel vragen gehad van journalisten en zelfs van de Tweede Kamer,’ zei Pauline Schuyt van het rechtenbestuur maandag tijdens de faculteitsraadsvergadering ‘Het is geen boete. Een deel van het bedrag bestaat uit daadwerkelijk gemaakte extra kosten. We moeten zalen overboeken, extra tentamens drukken en op het laatste moment studenten inschrijven. Dat kost geld. Maar van die 75 euro is ook een deel een drempel. De regeling is op verzoek van de faculteitsraad ingevoerd. Om te voorkomen dat studenten die zich niet hebben ingeschreven uit de zaal verwijderd moeten worden. Dat is vervelend. De faculteitsraad kwam zelf met het idee voor een hoge financiële drempel voor te late inschrijvers.’
Volgens de wet op het Hoger Onderwijs mogen aan een student naast collegegelden geen extra kosten verplicht worden opgelegd. De Onderwijsinspectie zoekt nog uit of de Leidse regeling is toegestaan. Schuyt verwacht geen probleem. ‘Als een student zich gewoon op tijd aanmeldt, betaalt hij niets.’
Volgens Schuyt worden er niet zoveel boetes uitgedeeld. ‘Sinds september zijn er 6824 tentamens afgenomen in het tweede en derde jaar: daarvan heeft 3,9 procent 30 euro betaald en 0,4 procent 75 euro. Relatief veel mensen moeten meerdere keren betalen.’
Personeelslid Judit Altena: ‘Stuur een herinnering aan studenten dat zij zich moeten inschrijven voor het tentamen. Wellicht zijn er nog meer mogelijkheden om het aantal studenten dat zich vergeet in te schrijven omlaag te brengen.’
Schuyt vindt dat studenten ook hun eigen verantwoordelijkheid hebben. ‘Je moet toch ook leren in termijnen te werken. Kijk in je agenda, check of je ingeschreven staat. Als een jurist stukken te laat inlevert bij de Hoge Raad dan gaat de cliënt daar ook niet blij mee zijn.’
Het is voor studenten kennelijk een te hoge drempel om bij het bestuur te klagen over de regeling.
‘Dat er een groot verhaal komt in Sp!ts en studenten niet naar ons komen zegt ook wel iets over de studentencultuur op deze faculteit. Er zijn heel veel manieren om het bestuur te bereiken. Er is een assessor, er zijn panelgesprekken en er is een ontbijt met de decaan. We hebben na het verschijnen van het artikel een “spitsuur” georganiseerd waar studenten langs konden komen met klachten. Er was weinig animo voor.’
Raoul Waterman van studentenpartij SGL: ‘Dat is alleen op Facebook gemeld op de dag dat de bijeenkomst was. Dus ik snap dat er weinig studenten op af kwamen.’
Schuyt: ‘Als studenten in de raad de regeling willen afschaffen dan doen we dat. Maar dan is wel de consequentie dat niet-inschrijvers geen tentamen kunnen doen. De studievereniging van criminologie CoDe heeft een enquête onder haar leden gehouden: 80 procent van de ondervraagde studenten was voorstander van de huidige regeling.’ Waterman: ‘Het is nu wegsturen of betalen. Er moet een middenweg mogelijk zijn.’ Schuyt: ‘Als er een goede middenweg is, dan houden wij ons van harte aanbevolen.’

Deel dit bericht:

Nieuws

Leiden meeste dierproeven

De Universiteit Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum zijn twee van de drie …

27 Februari 2014