'Afspraken niet nagekomen'

27 Februari 2014

Het is lastig om de in 2012 vastgelegde prestatieafspraken te realiseren, als de overheid zich niet aan de afspraken uit het hoofdlijnenakkoord houdt.

Dat stelt de Vereniging van Universiteiten VSNU. Zeven procent van het totale onderwijsbudget voor hoger onderwijs is aan de afspraken gekoppeld. Maar daar staat tegenover dat ook de overheid zich aan bepaalde afspraken committeerde en een aantal condities zou garanderen die het behalen van de prestatieafspraken voor de universiteiten zou vereenvoudigen. ‘De universiteiten zijn vol aan de slag gegaan om de gestelde ambities te realiseren. De realisatie van de afspraken wordt echter bemoeilijkt omdat de overheid bepaalde afspraken nog niet is nagekomen’, schrijft de VSNU. Onderwijsminister Bussemaker erkende dat ‘het aantreden van het nieuwe kabinet er toe heeft geleid dat sommige randvoorwaarden anders tot stand zijn gekomen dan voorzien.’ PM

Deel dit bericht:

Nieuws

Leiden meeste dierproeven

De Universiteit Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum zijn twee van de drie …

27 Februari 2014