Godsdienstwetenschappen gaat reorganiseren

Vier van de acht professoren moeten vertrekken
Door Marleen van Wesel
27 November 2013

Het Leids Instituut voor Godsdienstwetenschappen gaat op de schop. Van de acht hoogleraren moeten er vier verdwijnen.

Het instituut gaat binnenkort verder als een zogeheten center onder het Leiden Institute for Area Studies (LIAS) en zal het Leiden University Center for the Studie of Religion (LUCSoR) gaan heten.
‘We willen doorgaan met de expertise van godsdienstwetenschappen’, zegt decaan Wim van den Doel. ‘We willen het zelfs een nieuwe duw vooruit geven. Het is een dubbel verhaal, want de reorganisatie zal arbeidsplaatsen kosten. Maar het is geen sterfhuisconstructie.’
Studenten aan het instituut vinden de situatie lang niet zo dubbel. ‘Tijdens deze hele reorganisatie wordt niet aan de studenten gedacht, terwijl de situatie flinke gevolgen heeft voor het vervolg van onze opleidingen’, zegt Josine Heijnen, voorzitter van de studievereniging van Godsdienstwetenschappen. Zij is vierdejaarsstudent godgeleerdheid en zocht contact met Van den Doel, samen met haar bestuurs- en studiegenoten Lieke van der Geest, Laura Hurkxkens en Meike Jacobs. Zij vrezen dat studenten die vakken volgen of scripties schrijven bij boventallige docenten straks in de problemen komen.
Van den Doel: ‘Dat is te ingewikkeld voor Mare. We liggen op koers. In december krijgen de mensen die boventallig verklaard worden duidelijkheid. Pas na de definitieve boventalligheidsverklaring, zo rond februari, volgt een periode van tien maanden ontslagbescherming plus drie maanden opzegtermijn. Het kán voorkomen dat zij deze tijd fulltime besteden aan omscholing en geen tijd meer hebben voor colleges en scripties. Maar in de praktijk zullen ze zich daar vast wel mee bezighouden, omdat ze nog altijd een academische carrière nastreven.’
De decaan zegt de onvrede onder de studenten wel te begrijpen. ‘Sommigen zijn hier komen studeren voor het specialisme van meneer of mevrouw Y. Wanneer die docent al tijdens die dertien maanden elders, bijvoorbeeld in Groningen, een nieuwe baan vindt, gaat bij ons de vlag uit. Het gebeurt vaker dat een docent vertrekt terwijl er nog scripties lopen. We kunnen dan wel kijken of een student nog zijn scriptie bij Y kan afmaken. We zoeken naar individuele oplossingen, maar daar zitten reële grenzen aan.’
Volgens Heijnen ligt het in de realiteit minder eenvoudig: ‘Groningen en Amsterdam hebben een compleet andere signatuur.’
Het concept-reorganisatieplan is in de faculteitsraad van 13 november in het besloten gedeelte besproken. Na een paar wijzigingen, ‘geen hoofdzaken’, volgens Van den Doel, stemde de personeelsgeleding op 18 november unaniem voor.
Heijnen: ‘We vragen ons af hoe zorgvuldig het plan in zo’n korte tijd gewijzigd is.’ De studenten hebben 14 november een ‘Notie van Treurnis’ gestuurd. Heijnen: ‘Wij weten deze dingen via-via, maar onze docenten weten nog veel minder. We zagen Van den Doel tijdens onze ontmoeting een week eerder nog “communicatie studenten” noteren, maar op onze notie hebben we nog niets gehoord.’ De decaan: ‘Die was dan ook aan de rector magnificus gericht.’ Binnenkort volgt het specifiekere concept-personeelsplan.
Trouw schreef naar aanleiding van de reorganisatie dat de bachelor islamstudies gaat verdwijnen. ‘Die mensen hebben toch ook journalistiek gestudeerd?’ reageert Van den Doel. ‘Dat klopt dus niet. Sijbolt Noorda van de VSNU heeft ons over de reorganisatie geadviseerd. Hij raadde onder meer aan om islamstudies op te heffen als zelfstandige bacheloropleiding, maar de expertise te behouden voor de bijvakkers en voor geïnteresseerden van buitenaf. In het reorganisatieplan staat dat zijn advies voor ons de basis vormt, maar we nemen zeker niet alles van hem over. Daar is het misgegaan. Misschien blijft de opleiding gewoon bestaan, ik kan er niets over voorspellen.’

Deel dit bericht: