Meer academici voor de klas

21 November 2013

Promovendi moeten al tijdens hun promotie een gedeelte van de lerarenopleiding kunnen volgen, vindt universiteitskoepel VSNU.

Er is een lerarentekort in Nederland, en er is vooral een tekort aan universitair geschoolde docenten. In 2016 zullen er zo’n 2200 voltijdbanen tekort zijn. De Nederlandse universiteiten presenteerden een gezamenlijk actieplan om meer academici voor de klas te krijgen.

De instroom van universitaire lerarenopleidingen is de afgelopen jaren wel gestegen, maar niet genoeg om de dreigende tekorten op te vangen.

Universiteitskoepel VSNU presenteerde daarom een actieplan. Er komt meer voorlichting over en werving voor de lerarenopleidingen, maar wel gecombineerd met een selectie om ongeschikte kandidaten buiten te houden.

Die opleidingen krijgen meer startmomenten, stoomcursussen en moeten flexibeler worden. Dat laatste zou er onder meer toe moeten leiden dat promovendi al tijdens hun promotie onderdelen van de lerarenopleiding kunnen volgen. BB

Deel dit bericht: