Rechtenstudenten grijpen laatste kans

26 September 2013

Zes van de 25 rechtenstudenten van wie de cijfers vanwege het overschrijden van de vierjaarstermijn zijn vervallen, hebben zich opnieuw ingeschreven.

Dat bleek maandag tijdens de faculteitsvergadering. Mogelijk komen er daar nog een aantal bij.

‘Ze hebben het recht om te studeren en zijn dus van harte welkom. We gaan ze zeker niet pesten’, zei rechtendecaan Rick Lawson. ‘Er zijn 18 studenten die na hun propedeuse 15 punten of minder hebben gehaald in vier jaar tijd. Dan kan je je afvragen of het zin heeft om verder te gaan. Maar goed, wij gaan daar niet over.’ Twee weken geleden tikte minister van Onderwijs Jet Bussemaker Leiden nog op de vingers. De 25 rechtenstudenten die na vier jaar nog geen bachelor hadden, moesten de mogelijkheid krijgen om te herkansen.

Pauline Schuyt: ‘In het onderwijs- en examenreglement staat nu nog dat als je langer dan vier jaar staat ingeschreven dat de geldigheid van de vakken uit het tweede en derde jaar vervallen. Als je na die termijn blijft doorstuderen sta je vijf jaar ingeschreven. Als je dan een vak haalt, verliest dat meteen zijn geldigheidsduur. En dat mag niet van de minister. Want er moet volgens Bussemaker een mogelijkheid zijn om de achterstand in te halen.’

Het rechtenbestuur moet nu gaan bekijken hoe lang de herinschrijvers de tijd krijgen. ‘De minister had het er in de Tweede Kamer over dat de studenten een jaar moeten krijgen om alsnog hun vakken te halen. Dat is zeker te weinig. Vooral als je in aanmerking neemt dat het studenten zijn die heel veel vakken uit het tweede en derde jaar nog moeten halen. We gaan nu uitzoeken hoe lang die termijn voor deze tweede-kansstudenten wel gaat zijn. Dat wordt ook weer aan de faculteitsraad ter goedkeuring voorgelegd.’

Het rechtenbestuur is ook benieuwd of we nog iets gaan horen van het ministerie. ‘In de Kamer zei de minister door te praten met de faculteit hierover. We hebben haar nog niet aan de lijn gehad. Een ander punt is dat er veel meer opleidingen buiten Leiden zijn die een zelfde regeling hebben.’

Personeelsraadslid Jorrit Rijpma wilde weten of de herinschrijvers nog extra begeleid worden. Schuyt: ‘Moeten we nog meer inspanningen gaan leveren aan deze groep? We werken liever hard voor gemotiveerde studenten. Dat was ook het hele idee achter de regeling. Deze studenten worden net als alle anderen in de gaten gehouden.’

Met meer zorgen kijkt het bestuur naar de 121 studenten die de vierjaarstermijn overschreden, maar een maximale verlenging van een jaar kregen. Het is best mogelijk dat een groot deel van hen alsnog haar cijfers verliest. ‘Dat is heel spannend’, aldus Lawson. ‘Een deel zal maar een paar maanden nodig hebben om het te halen. Maar er is vast een groep die het niet kan opbrengen hun bachelor af te ronden.’ VB

Deel dit bericht:

Nieuws

Leiden meeste dierproeven

De Universiteit Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum zijn twee van de drie …

26 September 2013