Rechten krijgt fixus van 1050 eerstejaars

'Dat is nog steeds heel veel'
26 September 2013

De faculteit Rechten heeft toestemming gekregen om volgend collegejaar een fixus in te stellen van 1050 eerstejaars.

Dit jaar was dit 1150 maar de faculteit wil de aanwas van eerstejaars beperken. Nu moet er al uitgeweken worden naar de faculteit Sociale Wetenschappen (FSW), het Gorlaeus en de Sterrewacht om alle studenten op te kunnen vangen.
Julius Kahn van studentenpartij SGL benoemde tijdens de faculteitsraad van maandag het capaciteitsprobleem maar weer eens. Volgens hem ‘barst de faculteit uit haar voegen. Het is vreemd dat studenten alle kanten op worden gestuurd. Zij horen op het KOG college te volgen. Is dit geen signaal dat het te vol is?’
Rechtendecaan Rick Lawson reageerde: ‘We zijn de grootste rechtenfaculteit van Nederland en daar zijn we best een beetje trots op. Maar het is wel extreem belangrijk dat alle studenten op een prettige manier onderwijs kunnen volgen.’
Het bestuur maakt zich al jaren zorgen over flinke groei. ‘Vandaar dat we voor komend jaar een fixus instellen van 1050 eerstejaars. Dat is nog steeds heel veel, maar minder dan de 1150 van dit jaar.’
Alleen als de zusterfaculteiten in de Randstad geen fixus instellen zal het rechtenbestuur het maximum heroverwegen. Lawson wees er nog wel op dat de Sterrewacht van de rechtenfaculteit is. ‘En in de jaren tachtig toen ik zelf in Leiden studeerde, hadden we ook al college in het Gorlaeus. Er is nu eenmaal geen collegezaal van vergelijkbare schaal in het centrum van de stad.’
Pauline Schuyt van het rechtenbestuur erkende dat er de nodige problemen waren: ‘De zalen zitten vol, zeker bij de mastervakken. We hebben alle afdelingshoofden gevraagd knelpunten te melden zodat we die zo snel mogelijk kunnen oplossen. Veel is al opgelost.’
Personeelslid Jorrit Rijpma: ‘Er is gebrek aan informatie over wie er nu precies komt. Vorig jaar kregen we een indicatie over het aantal Nederlandse studenten, die niet klopte. Dit jaar kregen we niets. De afdeling moet zelf een schaduwadministratie aanleggen om een idee te krijgen van het aantal studenten.’
Lawson: ‘Tot onze frustratie maakt de manier van inschrijven het moeilijk om accuraat te zijn. We doen ons best om het te verbeteren. Het moet gewoon goed zijn.’ Medebestuurslid Kees Pafort voegde daaraan toe dat de cijfers die de Dienst Uitvoering Onderwijs levert, behoorlijk afwijken van het aantal studenten dat daadwerkelijk in de collegebanken zit. Dit tot ergernis van het bestuur.

Deel dit bericht:

Nieuws

Leiden meeste dierproeven

De Universiteit Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum zijn twee van de drie …

26 September 2013