Weg voor bursalen ligt open

12 September 2013

Vakbond Abvakabo/FNV stapt niet naar de Hoge Raad om het besluit dat promovendi geen werknemers zijn, aan te vechten.

Dit maakt de weg vrij voor het bursalensysteem. Promovendi zijn dan geen werknemer, maar krijgen een beurs. Dit maakt ze een stuk goedkoper voor de universiteit.

In april van dit jaar bepaalde de rechter dat beurspromovendi geen werknemers zijn maar studenten. Een aantal promovendi en vakbond AbvaKabo/FNV waren naar de kantonrechter gestapt omdat zij vinden dat de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) ten onrechte stelt dat beurspromovendi geen arbeidsovereenkomst hebben. De kantonrechter stelde dat deze promovendi wel werknemer zijn. Leiden doet mee met een experiment van het ministerie van Onderwijs en wil volgend jaar ook promotiestudenten aanstellen.

Een hogere rechtsinstantie geeft nu de RUG gelijk. Het hof stelt dat de begeleiding die beurspromovendi ontvangen, niet wezenlijk verschilt van die van een reguliere student. Dat is volgens het hof niet hetzelfde als de gezagsverhouding die tussen een werkgever en een werknemer bestaat. Bovendien heeft de beurspromovendus een behoorlijke vrijheid bij de keuze van zijn onderwerp en de manier waarop hij aan zijn proefschrift werkt. Hij hoeft geen verantwoording af te leggen bij ziekte of afwezigheid.

AbvaKabo/FNV kon nog in cassatie bij de Hoge Raad, maar ziet daar van af. ‘Na overleg met onze juristen zijn we tot de conclusie gekomen dat de kans op succes klein is’, zegt Jan Boersma van de vakbond. ‘En het zou ook een pyrrusoverwinning zijn. Het ministerie is bezig met wetgeving die verschillende promotiesystemen mogelijk maakt. Dus dan verandert de situatie weer.’VB

Deel dit bericht: