'Mailbox wordt al platgespamd'

12 September 2013

De rechtenfaculteit wil de evaluatie van vakken anders aanpakken. Het bestuur wil digitale formulieren. De studenten in de faculteitsraad pleiten echter voor papier.

De faculteit probeert al jaren meer studenten hun mening te laten geven. Acties om de respons te verhogen, bijvoorbeeld met verloting van bonnen van bol.com leverden niet veel op. 
Pauline Schuyt van het rechtenbestuur: ‘De evaluatierespons was al laag en wordt steeds lager. Daar moet verandering in komen, vandaar dat er een advies is opgesteld.’ Er werd een taskforce ingesteld. Die adviseert om evaluaties zoveel mogelijk digitaal af te nemen. Dat is goedkoper, minder arbeidsintensief, toegankelijker en heeft het voordeel van anonimiteit.
Ook de vragenlijst zelf moet worden aangepakt. Schuyt: ‘Het plan is om een sterk verkorte vragenlijst in te voeren. Die moet op één scherm van een computer passen. Een lijst met een klein aantal hoofdvragen maar wel met de mogelijkheid de antwoorden toe te lichten.’
Merel Schuppert van studentenpartij SGL wil echter liever papier: ‘Je hebt te maken met studenten. En die vullen die digitale formulieren niet in. Een papieren evaluatie na afloop van het tentamen werkt beter. Op een later moment gaat dat echt niet gebeuren. Dat is echt doodzonde. Onze mailbox wordt al platgespamd met dingen die je moet invullen. Digitale evalueren maakt dat alleen maar erger. Het is natuurlijk ook in ons belang dat de evaluaties goed gebeuren. Maar ook voor docenten is het belangrijk. De beoordelingen zijn nu eenzijdig. En dat is ook niet terecht en niet eerlijk ten opzichte van docenten.
Wat betreft de schaal heeft de SGL ook wensen. Schuppert: ‘We hebben liever cijfers dan kwalificaties als voldoende, goed, matig, enzovoort.’
Volgens Janna Vermolen van de SGL werkt de papieren evaluatie bij andere studies goed. ‘Bij politicologie krijgen studenten bij hun tentamen een formulier. Zij vinden het prettig om even terug te kijken op het vak en het tentamen. Het kost ook maar een minuut of drie. Je krijgt in ieder geval een hogere respons.’
De rechtenbestuur wilde het advies van de taskforce eigenlijk overnemen maar is nu door de kritiek van de studenten weer aan het twijfelen gebracht. VB

Deel dit bericht: