Late scholier heeft pech

Minister wil af van loting bij fixus-studies
Door Vincent Bongers
12 September 2013

Scholieren die volgend collegejaar gaan studeren, mogen niet al te laks omspringen met hun tijdsplanning. Als zij wachten tot na 1 mei 2014 dan vervalt het toelatingsrecht tot de opleidingen. De universiteit mag hen dan weigeren.

Dat blijkt uit de brief die minister van Onderwijs Jet Bussemaker naar het college van bestuur heeft gestuurd. 
De wet Kwaliteit in Verscheidenheid is deze zomer in werking getreden. De minister schetst in haar brief de gevolgen voor het hoger onderwijs.
De instelling beslist vanaf volgend jaar over de toelating van te late beslissers. Deze scholieren vissen dus mogelijk achter het net. De aanstaande student verliest niet het toelatingsrecht als hij zich tijdig heeft aangemeld, maar na 1 mei van voorkeur wisselt en zich aanmeldt voor een andere studie.
De regeling geldt overigens voor iedereen die zich voor een eerste jaar van een bacheloropleiding aanmeldt.
De nieuwe lichting studenten mag zich overigens wel voor meerdere studies aanmelden. De eerstejaars die op tijd zijn, hebben recht op een studiekeuzeadvies.
Universiteiten en hogescholen moeten deze zogeheten studiekeuzecheck aanbieden. Zij kunnen deze ook verplicht stellen aan de aanmelders. De nieuwe student kan maximaal gebruik maken van drie checks.
Studies die al op een andere manier selecteren, bijvoorbeeld met een numerus fixus, doen niet mee aan de studiekeuzecheck.
De minister wil op termijn af van de loting bij studies met een fixus. Ook gegarandeerde plaatsing van studenten met een gemiddeld cijfer van een acht of hoger, moet verdwijnen. De studies gaan zelf selecteren.
Bussemaker verwacht dat de centrale loting voor het studiejaar 2015/2016 nog wel zal bestaan.
Verder wordt volgend collegejaar de doorstroommaster afgeschaft. Daarnaast verliezen studenten die wel een hbo-propedeuse hebben maar geen vwo-diploma het recht op toelating op de universiteit. De opleidingen mogen aanvullende eisen stellen.

Deel dit bericht: