Geen commentaar: Excellent lanterfanten

Door Thomas Blondeau

Excellentie. De mevrouw die je daarmee aanspreekt – Jet Bussemaker van Onderwijs – is daar heel erg voor. Universiteit Leiden ook. Hoe je excellentie betracht, daarover mag je van mening verschillen. Maar het helpt als studenten een beetje opschieten met hun studie. Zowel voor universiteit, topstudent als lummelgevoeligen.

Het bindend studieadvies (bsa) heeft zijn newspeak-aandoende bijklank nooit verloren, maar het heeft een positief effect op de studievoortgang. Langstudeerders, luie donders, spookstudenten en ondermaatse presteerders verdwijnen uit de universiteit. Nu werd deze universiteit een paar keer op de vingers getikt door volksvertegenwoordiging en excellentie Bussemaker. Toen de aangescherpte bsa universiteitsbreed werd ingevoerd, mocht die niet gelden voor opleidingen die alleen in Leiden werden aangeboden.

De achterliggende redenering daarvoor is wat pover. Alsof Chinees wel gebaat is met trage studenten. Evengoed, de tweejarige bsa kwam er. Niet om studenten te pesten, maar om ze letterlijk bij de les te houden. Wie in het tweede jaar opeens maar de helft van de punten haalt, heeft blijkbaar wat extra sturing nodig.
Onlangs maakten Kamerfracties van CDA, SP, PvdA en GroenLinks bezwaar tegen de Leidse aanpak. Toen Leiden dan ook nog eens, na veelvuldig waarschuwen, de studiepunten van een aantal trage rechtenstudenten deed verdampen zonder mogelijkheid tot herkansing, kwam de minister zelf tussenbeide.

De kritiek en het ingrijpen van politici duiden in het ergste geval op een verscheurdheid over het eigen hogeronderwijsplan. Hopelijk betreft het gewoon onwetendheid. Iedereen gooit graag het woord ‘excellentie’ rond maar als het gebruikt wordt om minder excellenten eruit te kegelen, wordt het opeens eng.

Bussemaker heeft nu besloten dat de trage studenten die na vier jaar nog niet hun punten uit tweede en derde jaar hebben gehaald, alsnog een hertentamen mogen maken. Overigens blijkt nu dat de tactiek van studiepuntenverdamping al langer gehanteerd wordt aan de Radboud Universiteit. Gaat de minister daar ook achteraan?
Lippendienst bewijzen aan excellentie en tegelijk het even nastrevenswaardige ideaal koesteren van diploma’s voor zoveel mogelijk mensen – het zorgt nu al enkele kabinetten voor een moeizaam en een schoksgewijs evoluerend onderwijsbeleid. De totstandkoming (en executie) van langstudeerboete, leenrechten en strenger bsa zorgen voor een verkwisting van geld en energie. Een verkwisting die voortkomt uit een gebrek aan lef bij zij die beslissingen moeten maken.

Door al het gestuntel van enkele hogescholen lijkt het onwaarschijnlijk dat de onderwijsinstellingen meer autonomie zullen krijgen in de nabije toekomst. Het is te hopen dat Bussemaker niet teveel luistert naar alarmistische Kamerleden of dat ze voor zichzelf eens uitmaakt welk hoger onderwijs ze nu zelf wil.

Deel dit bericht:

Voorpagina

Achtergrond

Letters stellen gerust

Hij was al met emeritaat, maar vorige week promoveerde typograaf Gerard Unger op een …

Wetenschap

Rubrieken

YouTube in Academia

Hoe laat je 100 studenten een presentatie houden? Cognitief psycholoog Pascal Haazebroek …

English page