Leenstelsel: 6000 euro meer schuld

19 Juni 2013

De gemiddelde studieschuld voor studenten in het hoger onderwijs zal bij invoering van het sociaal leenstelsel gemiddeld met 6000 euro toenemen. Dat blijkt uit een notie van het Centraal Planbureau (CPB).

Op dit moment bedraagt de gemiddelde studieschuld zo’n 15.000 euro per student.
Het CPB berekende dat het vervallen van de basisbeurs ertoe leidt dat thuis- en uitwonende studenten gemiddeld respectievelijk 5000 en 13.000 euro meer aan kosten hebben. Als zij deze bedragen volledig gaan bijlenen, zal de studieschuld gemiddeld met 9000 euro stijgen.
Het CPB verwacht echter dat de stijging lager uit zal vallen, namelijk op 6000 euro, omdat de extra kosten waarschijnlijk worden opgevangen door bijvoorbeeld een hogere bijdrage van ouders of hogere neveninkomsten.
De huidige studieschuld wordt op dit moment voor zo’n 88 procent afgelost. Met het afschaffen van de basisbeurs en de stijging van de schuld met 6000 euro zakt dit cijfer volgens het CPB naar 84 procent. Verlenging van de huidige aflostermijn van 15 naar 25 jaar een effectieve oplossing tegen de slinkende mate van afbetaling. Het aflossen begint volgens de huidige regelgeving twee jaar na het afstuderen. Er geldt nu een draagkrachtregeling, wat inhoudt dat de aflossing pas verplicht is bij een inkomen boven 84 procent van het belastbare wettelijk minimumloon. JVH

Deel dit bericht: