Kabinet snoeit fors

6 Juni 2013

Onderwijsminister Jet Bussemaker zet stevig het mes in subsidies voor universitaire onderzoeksinstituten en hoger onderwijsprogramma’s. In totaal bezuinigt de minister 200 miljoen euro.

De minister zegt dat het bespaarde bedrag geïnvesteerd wordt in onder andere de kwaliteitsverbetering van leraren en schoolleiders en fundamenteel wetenschappelijk onderzoek.

Er zijn ook Leidse slachtoffers. Het Montesquieu Instituut dat onder andere is verbonden aan Campus Den Haag, krijgt helemaal geen geld meer van het kabinet. Dat scheelt 1,1 miljoen euro. Het Naturalis krijgt 6,5 ton minder, dat is een korting van tien procent.

Ook schrapt het ministerie de financiering aan drie Nederlandse Instituten in het Buitenland (NIB’s). Het gaat om een instituut in Marokko en twee in Turkije. De Leidse universiteit is sterk betrokken bij deze projecten. De bezuiniging levert bijna 1,5 miljoen op.

Het Montesquieu Instituut in Den Haag doet onderzoek en geeft voorlichting op het terrein van de Europese parlementaire democratieën. De minister stelt dat ‘de werkzaamheden van het instituut kunnen worden uitgevoerd door de huidige partners, waaronder het Parlementair Documentatie Centrum van de universiteit Leiden.

Het kabinet snijdt verder flink in de budgetten van ict-programma’s. De Stichting Surf (ICT Hoger Onderwijs en Onderzoek) levert 3,9 miljoen in. Dat is de helft van haar subsidie.

Ook de landelijke technische bibliotheek die door de TU Delft verzorgd wordt, verliest haar gehele subsidie. Het gaat om bijna 8 miljoen euro. Bussemaker bezuinigt ook op internationalisering. De buitenlandse kantoren van Nuffic, het expertisecentrum voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs, worden met 1,9 miljoen fors gekort.

De vereniging van universiteiten (VSNU) vindt de bezuinigingen zeer zorgelijk. ‘Deze maatregel komt hard aan’, aldus voorzitter Karl Dittrich op de site van zijn vereniging. ‘De kortingen hebben ernstige gevolgen voor gezichtsbepalende instellingen voor internationaal onderwijs en voor de infrastructuur van wetenschappelijk onderzoek’.

Ook worden subsidie aan onderzoeksprojecten die de Koninklijke Akademie van Wetenschappen (KNAW) samen Indonesië en China heeft opgezet, niet verlengd.

Het kabinet schrapt eveneens de subsidie van bijna twee miljoen voor het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) van de KNAW. ‘Er is geen sprake van een instelling die noodzakelijk is voor ons wetenschapsstelsel’, aldus de minister.

De Akademie is op haar website laaiend over bezuinigen op het demografiecentrum: ‘Met het overboord kiepen van de unieke en bewezen expertise van het NIDI op het voor ons land zo belangrijke onderwerp van de demografische ontwikkeling schiet de overheid in eigen voet. Denk bij voorbeeld aan het immense maatschappelijke belang van het thema vergrijzing.’

Bussemaker laat ook de studentenorganisaties niet ongemoeid. De LSVb en het ISO worden met 10 procent gekort. Dat levert het kabinet 1,8 ton op. VB

Deel dit bericht: