Het kabinet bezuinigt, wij niet

Het gaat goed met de universitaire financi
Door Vincent Bongers
16 Mei 2013

De universiteit hoeft ondanks forse kortingen die het kabinet de komende jaren oplegt niet te bezuinigen. ‘We hebben ons goed voorbereid.’

Dat blijkt uit het financiële jaarverslag en de kadernota 2014-2017.
In de kadernota wordt een beeld geschetst van de financiën van de universiteit voor de komende jaren. ‘We hebben in 2012 een positief resultaat van ruim twintig miljoen’, zegt vice-collegevoorzitter Willem te Beest. ‘Dat is mooi. We hadden 18 miljoen begroot. Dit is heel belangrijk voor de universiteit. De komende jaren loopt het resultaat terug naar twee miljoen. Dat komt doordat er meer studenten komen, met als gevolg dat de universiteit meer docenten aantrekt. Er is geld om dat te doen.
‘Verder starten er meer onderzoeksprojecten op en ligt het in de planning dat het aantal promoties toeneemt. En het behalen van de prestatieafspraken moet ook gefinancierd worden. Ook daarvoor hebben we de middelen.’
Te Beest wijst erop dat ook het huidige kabinet flink gaat bezuinigen. In totaal meer dan negen miljoen tot en met 2017, blijkt uit de kadernota. ‘Dat liegt er niet om. We zijn gelukkig in staat om dit op te vangen zonder zelf te bezuinigen. Dat komt omdat we dat eerder al wel hebben gedaan. We hebben ons goed voorbereid.’
De universiteit gaat er wel van uit dat het marktaandeel de komende jaren blijft stijgen en uiteindelijk bijna 9 procent is in 2017. ‘Dat lukt wel. International studies en het university college trekken meer studenten en zijn nog niet volgroeid. Dat heeft al een grote impact.’
De universiteitsraad was afgelopen maandag blij met de mooie cijfers. Wel vindt de raad dat de faculteiten te traag zijn met het aantrekken van nieuwe docenten.
Te Beest stelt dat de faculteiten er hard aan werken om de vacatures op te vullen maar dat de middelen om dat te doen pas recentelijk beschikbaar zijn gekomen. ‘Het vorige kabinet had grote kortingen over ons afgeroepen. De universiteit is toen gaan bezuinigen. Daarna volgden de prestatieafspraken met toenmalig staatssecretaris voor het hoger onderwijs Halbe Zijlstra en kregen we een deel van de gekorte middelen weer terug. Maar het was te laat om nog in 2012 die gelden te besteden. Dat gaat de komende jaren wel gebeuren. We hebben er alle vertrouwen in dat we ook blijven voldoen aan de prestatieafspraken en er zo voor zorgen dat het geld structureel bij ons blijft.
‘Ook van belang is dat we recentelijk overeenstemming hebben bereikt met de belastingdienst over de BTW van de jaren 2008-2012. We kregen 8 miljoen terug.’
Daarnaast stelt Te Beest ook vast dat ondanks de beschikbaarheid van geld en gunstige arbeidsmarktomstandigheden de faculteiten ‘moeite hebben om vacatures te vervullen.’
De financiering van mogelijke bouwplannen voor een nieuw geesteswetenschappencomplex zijn niet verwerkt in de kadernota. De raad vroeg zich af waarom dat zo is.
‘Dat is nog niet aan de orde. We doen dat pas als het financieel kan. Eerst is de bouw van de eerste fase van het bètacomplex aan de orde. Dan volgt de tweede fase. In de tussentijd gaan we kijken of de bouw van geesteswetenschappen mogelijk is.’ Er gaat ‘echt niet voor 2018 een schop in de grond’ liet hij de universiteitsraad maandag weten.

Deel dit bericht:

Nieuws

Leiden meeste dierproeven

De Universiteit Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum zijn twee van de drie …

16 Mei 2013