Geen Commentaar: Drilsessie

Met brutere hamerslagen dan ooit worden de toekomstige academici aan de vooravond van hun eindexamens nog even bijgespijkerd. Tienduizenden ouders – en hier en daar ook schooldirecties – betalen examentrainingsbedrijfjes grif voor de drilsessies.

Ook deze universiteit sleurt via de Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL) vijfduizend scholieren door de examenstress. De verrijkende werking van de cursussen wordt op de SSL-website bevestigd door de deelnemers zelf met: Soms heb je van die dagen / dan zit je vol met vragen / Maar dankzij de docenten / en met name Martijn / vind ik wiskunde nu echt superfijn!

En: Ik kan niet dichten / en ook niet tekenen / maar sinds de cursus / wel met natuurkundeformules rekenen.

Dit zijn enquêtereacties die er niet om liegen, maar de SSL-cursuscoördinator beloofde de deelnemers in nrc.next deze week bovendien ‘een punt hoger op het examen’. En dat kunnen ze wel gebruiken: sinds dit jaar mag je voor Engels, Nederlands én wiskunde nog maar één onvoldoende scoren, die bovendien minimaal een 5 moet zijn. En sinds vorig jaar moet het gemiddelde van de vakken waarin je centraal eindexamen (CE) hebt gedaan minimaal een 5,5 zijn. Een 4,499999 is dus niet meer voldoende. En oh ja, de zak met studiefinanciering is bijna leeg. Wie dit jaar niet slaagt en pas in 2014 begint, moet het doen met het leenstelsel.

De Leidse universiteit priegelt intussen niet met honderdsten, maar verhoogt de toelatingseisen gerust met hele cijfers. Bijna de helft van de eerstejaars geneeskunde, 150 van de 315, moet in 2014 worden aangenomen via de zogeheten decentrale selectie. Aankomende studenten hoeven daarbij geen loting te doorstaan, maar moeten voldoen aan eisen die de opleiding stelt.

Te denken valt aan het volgen van programma’s aan het Pre-University College of het schrijven van een overtuigende motivatiebrief. Deze regeling bestaat voor verschillende opleidingen, ook aan de Universiteit Leiden, al sinds collegejaar 2000-2001, maar geneeskunde wil nu opvallend genoeg ook eisen gaan stellen aan de cijferlijsten van aankomende studenten.

Je zou zeggen dat cijfereisen voor de universiteit al gesteld worden op het vwo-eindexamen, waar een 5,5 niet voor niets voldoende heet. Het ingangscriterium voor geneeskundestudenten wordt echter ‘minimaal een 6,5 gemiddeld voor de vereiste profielvakken én het vak Engels én het vak Nederlands’, zo is te lezen in het voorstel Decentrale Selectie van de bacheloropleiding. En voor alle duidelijkheid: dat geldt niet voor de cijfers op het vwo-diplomasupplement, maar al voor de schoolexamencijfers uit je overgangsrapport van 5- naar 6 vwo.

Het is waar wat ze zeiden/ voor een goed CE ga je naar Leiden, luidde nog zo’n pareltje uit de SSL-reacties. Maar mét een goed CE keert deze cursusdeelnemer hier misschien niet terug, als hij in de vijfde heeft zitten lanterfanten. Een 6,4 is bij geneeskunde namelijk niet voldoende. Hopelijk kan hij dichten en tekenen.

Deel dit bericht: