Brief: Kapitaalvernietiging

Er wordt nu meer bekend over het plan om de gebouwen aan de Witte Singel te slopen. Als argument wordt genoemd de niet efficiënte verhouding tussen bruikbare en holle ruimtes. ‘Slechts de helft van de oppervlakte is bruikbaar.’

Dat geldt niet voor het Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten (NINO), Witte Singel 24-25. De indeling van dit gebouw verschilt volkomen van die der andere. Die is wel efficiënt. Want het NINO heeft voor de aanvang van de bouw overleg gehad met de architect. Ruimten zijn aangepast aan de behoeften: grote bibliotheek, een kluis met de collectie kleitabletten, een magazijn voor de uitgebrachte boeken en tijdschriften, etc. Naar schatting één derde van het gebouw.

Waarom slopen? Het lijkt ook onmogelijk, deze situatie in een nieuw gebouw over te doen. Denk alleen maar aan de kluis. Slopen van het bestaande betekent een verlies aan kapitaal en efficiëntie.

NINO is in dezelfde positie als de universiteitsbibliotheek. Die mag blijven, omdat het gebouw speciaal voor zijn behoeften is ingericht en het te veel heeft kost om die nu af te breken. Laat om soortgelijke redenen NINO gewoon staan.

M. Stol, medewerker NINO

Deel dit bericht: