Spreekuur en oefencolleges bij Rechten

11 April 2013

Bachelorstudenten bij Rechten moeten vanaf volgend collegejaar gemiddeld twaalf contacturen per week gaan krijgen. Nu zijn dat er ongeveer tien.

Dat bleek uit de optelsom van de commissie die moest uitzoeken hoe die extra uren er uit moeten gaan zien.
Maar toch bestaat er volgens de commissie een probleem: ‘Veel docenten in de opleiding Rechtsgeleerdheid geven aan dat zij door de grote studentenaantallen, de attitude van studenten die gewend zijn niet veel uren in hun studie te steken en de druk op de onderzoekstijd, een barrière ervaren om vernieuwingen door te voeren.’
De voorkeur gaat daarom uit naar oplossingen die de docenten ontzien. De overige twee uur per week worden, als het aan de commissie ligt, verdeeld over een wekelijks spreekuur waar studenten vragen kunnen stellen en zogeheten responsiecolleges waar geoefend wordt op het tentamen. Daarnaast moeten studenten elkaar meer feedback gaan geven. Zowel bij rechten als bij criminologie zouden er meer colleges door docenten uit de praktijk moeten komen.
Overigens was de vaststelling dat het om van twee extra uur per week ging een meevaller. Het idee bestond namelijk dat er nu slechts acht wekelijkse contacturen waren, in plaats van tien. BB

Deel dit bericht: