Sneller studeren

11 April 2013

Het aantal bachelorstudenten dat binnen vijf jaar hun diploma haalt, is licht toegenomen. Dit meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vorige week. Van de eerstejaars die in 2007 begonnen, had 68 procent na vijf jaar hun bachelorbul binnen. Bij hun collega’s die twee jaar eerder begonnen, was dat percentage nog 60 procent. Zoals al langer het geval is, halen de mannen het gemiddelde omlaag: van de vrouwen is 76 procent na vijf jaar bachelor. Bij de mannen is dat zeventien procentpunt minder, maar dat cijfer betekent een inhaalslagje: een studiejaar eerder was het nog twintig procentpunt.
De Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU) noemt de stijging het gevolg van ‘de dreiging van de langstudeerboete die inmiddels van tafel is.’
Ook de maatregelen die de universiteiten zelf namen, zoals bsa’s, betere werving en het schrappen van hertentamens, hebben volgens VSNU-baas Karl Dittrich effect gehad. Uit de cijfers van het CBS blijkt dat studenten die na vijf jaar hun bachelor niet hebben, gewoon doorzetten. Van de eerstejaars uit 2005 haalde 17 procent hun bachelor ergens tussen het begin van het zesde en het eind van het zevende jaar.

Deel dit bericht: