Meer buitenlandse studenten

11 April 2013

Nederland moet meer doen om buitenlandse studenten te binnen te halen en te behouden. Dat staat in een advies van de Sociaal Economische Raad (SER), gericht aan minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Volgens de SER gaat driekwart van de ruim 55.000 buitenlandse studenten die hier jaarlijks komen na het afstuderen weer terug naar het eigen land. Dat betekent een verlies van kennis. De SER adviseert bedrijven, onderwijsinstellingen en de overheid om gezamenlijk meer hun best te doen dit te veranderen. Universiteiten kunnen dit bewerkstelligen door bijvoorbeeld op alle opleidingen goedkope taalcursussen aan te verzorgen. Bedrijven kunnen buitenlandse afgestudeerden aantrekken door stageplaatsen en trainingen aan te bieden. Vorige maand pleitte ook de Europese Commissie om het voor studenten en onderzoekers van buiten de Europese Unie makkelijker te maken om hier te komen en te verblijven. Volgens de commissie krijgen de 200.000 studenten en onderzoekers die zich elk jaar in de EU willen vestigen nu nog vaak te maken met onnodige bureaucratische hindernissen.

Deel dit bericht: