Geen universiteitsbreed bsa in tweede jaar

Leiden teleurgesteld over aanpassing
11 April 2013

Het plan van minister van Onderwijs Jet Bussemaker waarbij ook ouderejaars weggestuurd kunnen worden na een negatief bindend studieadvies, stuitte op veel kritiek in de Tweede Kamer.

Omdat het een experiment betreft, en geen wet, heeft Bussemaker geen toestemming nodig van het parlement. D66, SP, PvdA en SGP dienden dinsdag wel moties in.
De Universiteit Leiden reageerde aanvankelijk juist enthousiast op het plan en wilde het bsa ook in het tweede jaar het liefst universiteitsbreed invoeren.
Dat wordt lastig, aangezien Bussemaker na kritiek over de omvang van het plan van D66 en de PvdA, heeft toegezegd dat slechts tien procent van alle studenten met het experiment te maken zal krijgen. Bovendien zal ze geen toestemming geven voor opleidingen die slechts op één plek te volgen zijn, tot ongenoegen van de Universiteit Leiden.
‘Daarmee valt al 22 procent van onze studenten buiten de regeling’, weet universiteitswoordvoerder Caroline van Overbeeke. ‘Terwijl we hier voor gelijke rechten en plichten voor alle studenten zijn. Bovendien gaat het ons in het tweede jaar vooral om een voortgangseis, om het tempo erin te houden. In het eerste jaar hebben we al geconstateerd, aan de hand van het bsa, dat een student bij de juiste opleiding zit. Het is dus niet de bedoeling om hele hordes mensen in hun tweede jaar weg te sturen.’
Via de VSNU heeft de Universiteit Leiden deze bezwaren inmiddels aan de minister overgebracht.
Behalve de omvang bekritiseerden de partijen ook de ongelukkige combinatie met het leenstelsel en het plan om op hogescholen het bsa ook in het derde leerjaar in te voeren.MVW

Deel dit bericht: