Gepest, geroddel en psychisch geweld

Bij de Haagse campus, rector kondigt onderzoek aan

Door Vincent Bongers
28 Maart 2013

Het personeel bij de faculteit Den Haag meldt veel vaker dan gemiddeld problemen met geroddel, pesten en psychisch geweld. Personeelspartij Abvakabo wil dat het college van bestuur snel aandringt op een verbetering van de slechte werkverhoudingen.

 De faculteit laat de werkverhoudingen door onafhankelijke deskundigen onderzoeken. Uit de universitaire personeelsmonitor die vorige maand verscheen, blijkt dat maar liefst een derde van de medewerkers te maken heeft met roddelen. Dat is veruit het meeste van alle faculteiten. Universiteitsbreed is het cijfer slechts tien procent.

‘Ook pesten en psychisch geweld komt in deze faculteit wat meer voor dan bij andere faculteiten’, aldus de monitor. Een op de tien van de personeelsleden heeft te maken met verbale agressie, acht procent met psychisch geweld, vijf procent met pesten en vier procent meldt discriminatie. Al deze cijfers zijn hoger dan bij de andere faculteiten.
De Abvakabo wil daarom van het college horen welke stappen er genomen worden om de slechte personele verhouding op de Campus Den Haag te verbeteren. Vooral omdat twee jaar geleden sociale veiligheid ook al een probleem was op de faculteit.
‘We zijn er mee bezig’, zei rector Carel Stolker.
‘Het ligt voor de hand om iemand van buiten de faculteit gesprekken te laten voeren in Den Haag. Ik denk dat dat het verstandigst is. Het is een betrekkelijk kleine gemeenschap in opbouw. Het lijkt in de onderlinge verhoudingen niet allemaal even makkelijk te gaan.’
‘We hebben de resultaten van de monitor besproken in de faculteitsraad in Den Haag,’ zegt personeelsraadslid Sander Dikker Hupkes. ‘Zowel het bestuur als de raad zijn verrast over de cijfers. Het bestuur liet weten dat verbeteren van sociale werksfeer van groot belang is. Daar is de raad blij mee.’
Dikker Hupkes is verbaasd dat de faculteit er zo uitspringt. ‘Naar mijn gevoel gaat het juist beter. In 2010 groeide de campus sterk. Er gebeurden veel dingen tegelijkertijd. Er was de nodige frictie. Ik had de indruk dat die situatie was veranderd. Nu moet echter worden uitgezocht waar de problemen precies zitten. Het is moeilijk voor personeel om helemaal veilig te bespreken. Dus een externe partij erbij betrekken, is een goed idee.’
De directeur bedrijfsvoering van de faculteit, Rolf Oosterloo, neemt de cijfers ‘bloedserieus. Het springt echt in het oog. Het faculteitsbestuur heeft overleg met de faculteitsraad en het college gehad. En er komt een onderzoek naar de sociale veiligheid. Op dit moment is de afdeling veiligheid, milieu en gezondheid bezig met het opstellen van een advies over hoe dat onderzoek het beste vormgegeven wordt. Als de volgende personeelsmonitor in 2014 uitkomt, moet de situatie verbeterd zijn.’

Deel dit bericht: