527: Sloop Witte Singel

Door Vincent Bongers

De Universiteit Leiden gaat samen met de gemeente werken aan plannen voor een nieuwe campus voor Geesteswetenschappen. Een flink deel van de in totaal veertien gebouwen aan weerskanten van de Witte Singel gaat waarschijnlijk tegen de vlakte.

Frans Dekker, directeur vastgoed van de universiteit. Waarom moet het gebied op de schop?

‘Er zijn verschillende redenen voor. De panden stammen uit 1982 en zijn enorm inefficiënt. De verhouding tussen bruikbare ruimtes en gangen en hallen is erg ongunstig. Slechts de helft van de oppervlakte is bruikbaar. Doordat het complex dertig jaar oud is, is het ook niet mogelijk om ze aan te passen. Je kunt geen delen vervangen. Op dit moment zit de faculteit in veertien gebouwen aan beide kanten van de Witte Singel. Dus er is sprake van een flinke fragmentatie. Studenten en docenten van verschillende opleidingen komen nauwelijks met elkaar in contact. Ze leven langs elkaar heen. Medewerkers en studenten zien elkaar nooit en weten dus ook niet van elkaar wat ze doen. Het functioneert niet als een bijenkorf.’

Vastgoed heeft negen modellen ontwikkeld over de invulling van het terrein. Kunt u wat voorbeelden geven?

‘In alle modellen is het uitgangspunt een gebouw voor onderwijs, een gebouw voor onderzoek en een gebouw voor de collectie. Dat laatste is de UB, die blijft gewoon. Dus dan er blijven er twee complexen over. Een van de mogelijkheden is bijvoorbeeld het Huizinga slopen en daar nieuwbouw plaatsen en die koppelen aan het Lipsius.

‘Ook is er nieuwbouw mogelijk ten zuiden en noorden van de UB. Dan worden de panden aan de Matthias de Vrieshof en de PN van Eyckhof bijvoorbeeld gesloopt.’

Wat gaat het project kosten?

‘Dat weet ik niet. Dat hangt er ook vanaf voor welke variant er wordt gekozen. Trouwens: als ik een bedrag noem, is dat natuurlijk link. Er moet nog een aanbesteding komen.’

Er wordt 75 miljoen genoemd.

‘Dat getal komt niet van mij. Maar bij dit soort projecten gaat het wel om dit soort bedragen.’

Hoe gaat het college dit financieren?

‘Dat weet ik niet. Ik ben van de uitgavenkant. Als het geld op tafel ligt, dan geef ik het uit. Maar het is natuurlijk wel zo dat de universiteit financieel heel gezond is. We draaien goed, er is dus ruimte om te investeren en te lenen, als het college dat wil.’

Gaat het door?

‘Tja. Zekerheid is er natuurlijk niet. Het huidige kabinet kan volgend jaar vallen. Hun opvolgers bezuinigen misschien zwaar op de universiteiten. Wij plannen ondertussen rustig door.

‘De looptijd van het project is acht jaar. We gaan de komende tijd eerst met de gemeente, de buurt en de faculteit overleggen en kijken wat nu het beste model is. Dan moeten er bestemmings- en bouwplannen komen die worden goedgekeurd.

‘Het gaat nog wel 2,5 jaar duren voordat we kunnen beginnen met slopen en bouwen. In de tussentijd kan er nog heel veel gebeuren.’

Deel dit bericht:

Voorpagina

De dakloze alumnus

 ‘Jongeren dreigen dakloos te worden’, waarschuwden de jongerenafdeling …

Achtergrond

Bijna alles is poëzie

Docent Asghar Seyed-Gohrab stelde een bundel samen over de cinema in zijn geboorteland …

Wetenschap

Wat de natuur waard is

In de discussies over natuur-behoud kan het nuttig zijn om een cijfer te drukken op wat …

Studentenleven

Rubrieken

English page

Pot for self-medication

Teenagers who smoke weed have other behaviour problems, but which is the cause and which …